NARD – National animal rights day
NARD – National animal rights day

NARD – National animal rights day

I dag markeres den internasjonale dagen for dyrs rettigheter, eller The National Animal Rights Day (NARD), verden over. Hensikten er å gi en stemme til alle dyr og skape oppmerksomhet for deres rettigheter. Markeringen deles i to hvor man først har en minnestund for de milliarder av dyr som unødig blir utnyttet og drept for menneskelige nytelser, og deretter er fokuset på å opplyse befolkningen om hvordan vi behandler dyr og hvilke alternativer som eksisterer til disse grusomhetene samtidig som vi feirer all progresjon som er blitt gjort for å få slutt på dyrelidelser.

For 5 år siden så jeg en dokumentar som endret mitt syn på verden. Den heter Dominion og er en av tre uforglemmelige videoer anbefalt av NARD. Vi blir her vitner til groteske bilder av menneskelig utnyttelse og grusomheter mot bevisste skapninger. Når slike bilder ikke er unntak, men heller en standard og når vi snakker om drap på over en milliard pattedyr, titalls milliarder landdyr og tusenvis av milliarder fisk i året, så er det vanskelig å ikke tro annet enn at dette kanskje er den største forbrytelsen i menneskelig historie.

I dokumentaren får vi se hvordan hannkyllinger blir kastet på et samlebånd og maserert levende i en kvern bare på grunn av at de ble født i feil kjønn. Deres søstre får dessverre ikke en bedre fremtid når de blir utnyttet til å overprodusere egg til kroppene deres lengre ikke er profitable for mennesker. Vi får se kyr bli kunstig inseminert i en prosedyre som ikke kan kalles annet enn et overgrep. Dette for at de skal føde kalver slik at de kan produsere melk for menneskelig konsum. Melk som på ingen mulig måte er laget for mennesker, men for kalvene. Som om denne utnyttelsen ikke var nok så fratar vi disse mødrene sine kalver, bare noen dager etter fødsel, for å ikke tape profitt. Dette på tross av at kyrne sine skrik etter sine barn er umiskjennelige. Vi får videre se griser som, på tross av at deres intelligens er på nivå med hunder, blir behandlet som objekter uten verdi. Hanngriser får sine testikler skjært ut hvor de nytteløst skriker høylytt, og dette bare fordi smaken på kjøttet ellers ikke er tilfredsstillende nok. Etter bare rundt 6 måneder av sine liv (som gjerne kan bli godt over 10 år naturlig) så sendes de inn i gasskamre for bedøvelse hvor de svært smertefullt inhalerer høye konsentrasjoner av CO2-gass i opptil ett minutt. Alt dette i grufulle omgivelser og fraværende tilsyn med dyr i fokus. Dokumentaren tar for seg en rekke andre områder hvor dyr blir utsatt for menneskelig utnyttelse og grusomheter i stor skala. Det er som om det er tatt rett ut fra en skrekkfilm.

Dokumentaren er filmet hovedsakelig i Australia, og det er kanskje av den grunn fristende å tenke at slikt ikke skjer i Norge. Vi blir jo ofte fortalt at vi har verdens beste dyrevelferd og vi blir kontinuerlig presentert med et nasjonalromantisk bilde over hvor fint dyrene i Norge har det på grønne enger. Sannheten er dessverre at alle detaljer som er beskrevet over, er helt vanlig praksis i Norge også. Dette har blitt spesielt godt dokumentert for griser de senere årene. I 2019 kom NRK med sin Brennpunktdokumentar Griseindustriens hemmeligheter hvor vi får innsikt i Norunn Haugen sitt 5 år lange undercoverarbeid. Selv om staten var rystet og lovet endring, så fikk vi en ny runde med grufulle bilder fra industrien når Nettverk for dyrs frihet dokumenterte lignende funn på Dagsrevyen i 2021 to år senere.

Flere ønsker å forbedre systemet og redusere lidelsene, men faktum er at det ikke er en etisk måte å unødig utnytte og drepe noen som ikke ønsker å dø. Vi må komme oss vekk fra tankegangen om at mennesker kan behandle andre slik det måtte passe oss bare for å tilfredsstille våre lyster. Slike tankesett har historisk blitt brukt til å rasjonalisere de styggeste grusomheter; alt fra slaveri til menneskelig holocaust. Slik historie er for de aller fleste nå bare et veldig ubehagelig gufs fra fortiden, og i fremtiden vil også måten vi i dag utnytter dyr bli et forhistorisk gufs. Denne dagen kan aldri komme fort nok, for hvert eneste sekund så lider et ufattelig antall individer på grunn av oss mennesker.

Det er lite tvil om at den enorme skalaen av grusomheter og utnyttelse av dyr kommer fra et stadig økende konsum fra forbrukere verden over. Det er av den grunn viktig å overbevise folk om denne uretten slik at de kan ta mer etiske valg. Minstekravet er å ikke bidra til utnyttelse og grusomheter mot dyr, altså bli veganer! Videre trenger dyrene en stemme og har du kapasitet til å være nettopp en slik stemme så trengs den nå, mer enn noen sinne.