Tag Archives | aktivisme

Hvit mink med øyeskade

Høringssvar til Høring av forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr

Landbruks- og matdepartementet sendte 22. november 2018 forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr og forslag til ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere til høring. Her ber regjeringen om eventuelle synspunkter på forslagene innen 31. januar 2019, og Norsk vegansamfunn var blant de mange organisasjoner og privatpersoner som sendte inn sitt svar. NVS […]

Kyr på bås. Foto: Pixabay

Lidelsesaspektet ved å spise kjøtt ignoreres

Å påtvinge dyrene et liv som ignorerer dyrenes rettigheter og autonomi, og utsette dem for både lidelse og død for en kortvarig fysisk nytelse, er å ignorere lidelsesaspektet ved å spise kjøtt. Av Samuel Rostøl, leder i Norsk vegansamfunn Forsker Rune Johansen har sterke synspunkter når det kommer til maten vi spiser, og i sitt […]

Norsk vegansamfunns årsmøte

Det nærmer seg tid for årsmøte! Dato og tid blir søndag 14. februar 2016 klokken 14, og møtet vil finne sted i studentlokalet Escape i Gaustadalléen 23 B ved Forskningsparken i Oslo.

Sakspapirene blir sendt ut to uker før møtet. Alle betalende medlemmer er velkomne på årsmøtet!

Er du usikker på om du har betalt kontingenten?
Bare meld deg på, og hvis du ikke hører noe fra oss, er alt i orden. Hvis du ikke har betalt kontingenten, gir vi deg beskjed om hvordan du kan ordne dette.

Vil du delta på årsmøtet?
Hjertelig velkommen! Meld deg på via e-post (kontakt@vegansamfunnet.no) senest 11. februar.

Vil du stille til valg?
Så bra! Da må du sende oss en e-post senest 20. januar.

Viktige datoer for årsmøtet:
20. januar: Frist for å melde forslag til vedtektsendringer og saker som ønskes behandlet på årsmøtet, samt melde interesse for styreverv.
30. januar: Styret sender ut sakspapirene for årsmøtet med informasjon om blant annet agenda og personer som stiller til valg som styremedlemmer.
11. februar: Frist for å melde deltakelse til årsmøtet. Alle medlemmer som har betalt kontingenten for 2015 eller 2016 er velkomne til å delta, og har talerett og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet er lukket for ikke-medlemmer, men det kan gjøres unntak for media eller andre personer som har interesse av å delta på møtet. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle av det sittende styret. Deltakelse meldes på kontakt@vegansamfunnet.no
14. februar: Årsmøtet avholdes. Kun personer som er påmeldt innen fristen 11. februar vil få adgang til årsmøtet.
Senest 14. mars: Referat fra årsmøtet sendes ut til medlemmene.

Hva skjer på årsmøtet?
På årsmøtet går vi gjennom resultatene fra året som har gått, og vi behandler eventuelle forslag til vedtektsendringer. I tillegg velger medlemmene nytt styre. Det er også mulig for medlemmene å ta opp problemstillinger og komme med forslag til hvordan foreningen skal arbeide videre.

Årsmøtet er Norsk vegansamfunns høyeste organ, og er viktig for å forankre demokratiske beslutninger. Vi oppfordrer så mange som mulig av våre medlemmer til å delta. Vi oppfordrer medlemmene våre til å gjøre seg kjent med vedtektene våre. Si ifra innen 20. januar om du har forslag til vedtekstendringer.

Vil du sitte i styret?
Alle medlemmer fra hele landet kan være med i styret, og man kan ha styremøter over internett om det passer best. Det er viktig at du er klar over at kun veganere kan stille til valg i styret. Å sitte i styret i Norsk vegansamfunn er både morsomt, lærerikt, interessant og nyttig, i tillegg til at det er en fin måte å drive praktisk arbeid for å spre veganisme på og få organisasjonserfaring.

Det tar samtidig tid og krever en del arbeid – forutsatt man ønsker et visst aktivitetsnivå i foreningen. Derfor det er viktig at de som melder sin interesse har nok tid til arbeidet, og er motiverte til å delta aktivt og med egne initiativ. Foreningens aktivitetsnivå avhenger altså av hvor god tid og kapasitet styremedlemmene har til å bidra. Litt aktivitet i foreningen er likevel alltid bedre enn ingen foreningsaktivitet, så vi oppfordrer derfor alle interesserte til å melde seg.

Ønsker du et spesifikt styreverv?
Styret skal bestå av fem til syv styremedlemmer og opptil tre varamedlemmer. Meld fra om du ønsker å stille til valg i spesifikke styreverv (leder, nestleder, kasserer, sekretær) eller som vanlig styremedlem. Alle verv er i utgangspunktet åpne for at medlemmer kan stille til valg, men i år er det spesielt leder, nestleder, sekretær og ordinære styremedlemmer som er aktuelt.

Vi oppfordrer kandidater til å skrive en kort presentasjon av seg selv, hvorfor de ønsker å stille til valg, og hva de kan bidra med. Denne informasjonen vil bli sendt ut med sakspapirene i forkant av årsmøtet, slik at medlemmene kan gjøre seg kjent med kandidatene. Vi vil helst unngå benkeforslag om styremedlemmer på møtet.

Vil du vite mer om styrearbeid i Norsk vegansamfunn?
Les gjerne mer om styreverv i § 8 i vedtektene våre eller ta kontakt med leder Marte Munkeli på e-post marte.munkeli@gmail.com

Hjertelig velkommen til Norsk vegansamfunns årsmøte!

1044327_10152085930091923_470784018134801206_n

holzfigur-980784_640

Effektiv dyrevernsaktivisme: ta vare på deg selv!

Det er mye følelser i veganbevegelsen. Det er ofte et godt sosialt fellesskap med andre veganere, kjærlighet til dyr, og ikke minst matglede. Vi har i tillegg alle våre individuelle følelsesliv. For mange betyr veganismen også, dessverre, at man konfronterer en del negative følelser. Disse kan virke overveldende for de som har en tendens til […]

Skrått bilde av Melanie Joy iført turkis bukse og svart jakke. Hun sitter på en stol med beina i kryss, prater og gestikulerer med hendene. Fire deltagere på motsatt vegg ses; de sitter foran vinduer og gardiner.

Effektiv dyrevernsaktivisme: Effektiv kommunikasjon

Er du redd for at du ikke formidler budskapet ditt effektivt nok? Ikke fortvil – dette kan læres! Med riktig kunnskap og litt øvelse, kan du lære deg å bli en god kommunikator og aktivist. Også hvis du vet at du er flink på dette, kan det være et par tips til deg her.