Starte lokallag
Starte lokallag

Starte lokallag

Lokalt engasjement er viktig, og vi har en visjon om at Norsk vegansamfunn skal gro fra bunnen og opp. Dessuten er støtte og samhold med andre veganere i lokalmiljøet veldig viktig. Norsk vegansamfunn er et livssynssamfunn, og det er fint å kunne samles med andre for å avholde vegantreff sammen. Vi håper derfor flest mulig starter opp lokallag. Norsk vegansamfunn har søkt om å få statsstøtte, denne støtten utgjør over 1400kr pr livssynsmedlem. Vår intensjon er at en del av disse pengene skal gå direkte til lokallagene.

Her følger en kort bruksanvisning

 1. Snakk med andre veganere der du bor om å starte lokallag. Det er noen formelle ting dere må avklare. Det kreves bare to stykker for å starte opp, men vi anbefaler å forsøke å samle minst fem. Styret må bestå av minst to personer. Leder og nestleder/sekretær.

  Før dere stifter lokallaget må dere:
  1. Avtale dato for stiftelsesmøte. Dere kan få styret i NVS til å sende ut en E-post til alle medlemmer i deres område, send i så fall en mail til kontakt@vegansamfunnet.no med ønsket tekst og tittel.
  2. Finne ut hvem som stiller til valg.
  3. Skrive forslag til vedtekter. Vi anbefaler dere å jobbe godt med dette i forkant, så det kan godkjennes med få, eller ingen endringer. Det gjør jobben mye enklere. Maler for innkalling, referat, budsjett, stiftelsesdokument og vedtekter finnes her (når du her ber om tilgang til mappen er det fint om du skriver hvor du ønsker å opprette et lokallag, du vil da få tilgang i løpet av dagen).
  4. Skrive Innkalling til stiftelsesmøte, med dagsorden. Legg ved forslag til vedtekter, innstillinger til verv, budsjett og eventuelt handlingsplan. Vi anbefaler dere å gjøre dette, selv om dere bare er to. Det gjør jobben med referat og dokumentasjon til Brønnøysund registrene mye enklere i ettertid.
  5. HUSK; Ifølge vedtektene til Norsk vegansamfunn skal lokallag hete: Norsk vegansamfunn, <lokallagsnavn> lokallag eller <lokallagsnavn> vegansamfunn (f.eks. Oslo vegansamfunn). Det er rom for å vedta en forkortelse, eller «daglig-navn» i tillegg. (NVS-Hadeland for eksempel).
  6. Det er også viktig å merke seg at: «Bare medlemmer av NVS kan være medlemmer i lokallag».
 2. Avholde stiftelsesmøte.
  1. Velg møteleder, og jobb dere gjennom dagsorden.
  2. Velg referent.
  3. Noter hvem som ble valgt til hvilke roller, og husk å få med hvem som har signaturrett og prokura (f.eks. leder, kasserer og sekretær)
  4. Det som er viktig å notere er:
   1. Hvem er til stede.
   2. Hvem som blir valgt til å signere protokollen og dokumentene (to personer).
   3. Skrive hva som blir godkjent på hvert punkt.
   4. Hvis det er endringer, skriv tydelig hva disse er.
   5. Hvem som blir valgt til verv.
 3. Etter møtet.
  1. Referat: Det som er viktig å huske på for den som skriver referat er følgende.
   1. Skriv ryddig hva som ble godkjent (det anbefales å skrive referat underveis i en forhåndslaget mal).
   2. Dersom det er endringer i vedtektene, skriv tydelig hvilken paragraf, punkt og setning/setninger som blir endret.
   3. Skriv et eget ark med hvem som ble valgt til hva, og skriv hvem som har signaturrett og prokura (scan dette dokumentet for seg selv).
   4. Send referatet og de andre dokumentene til leder, eller den dere har avtalt.
  2. Klargjør: Leder, eller den som har fått jobben, klargjør dokumentene for innsending. Det er noen ting å passe på.
   1. Oppdater vedtektene i henhold til det som ble bestemt på stiftelsesmøtet.
   2. Send vedtektene til kontakt@vegansamfunnet.no for godkjenning (i tråd med NVS sine vedtekter).
   3. Når vedtektene er godkjent, forbered følgende dokumenter som .pdf, eller annen standard billedfil. NB: Alle sidene i alle dokumentene må være signert av begge «signatører».
    1. Dokumentasjon som viser vedtak om signatur.
    2. Protokoll (referat) som viser valg av meldt styre.
    3. Stiftelsesdokument.
    4. Vedtekter.
  3. Send inn: Den som er valgt som styreleder, eller en annen som har fått signatur og prokura
  1. Gå til www.brreg.no
  2. Velg «Registrere»
  3. Velg «Lag og forening»
  4. Velg «Start tjeneste»
  5. Velg «Registrere en ny virksomhet»
  6. Velg «Forening/lag» på organisasjonsform
   1. Velg foreløpig «Nei» på registrering i frivillighetsregisteret (Hvis dere har kontonummer, velg «ja».)
   2. Velg «Nei» på om dere skal registreres i foretaksregisteret.
  7. Fyll ut alle sidene i skjemaet (du kan avslutte og fortsette utfyllingen senere).
   1. Under foreningens aktiviteter kan dere skrive: «Livssynsamfunn, lokallag av Norsk vegansamfunn».
   2. Dere trenger ikke regnskapsfører.
   3. Dere trenger ikke revisor.
   4. Velg «Personer med roller i foreningen har fått signaturrett» og «Styrets leder og nestleder i fellesskap.» for signaturrett og prokura.
   5. Om dere ønsker en e-postadresse via NVS (f.eks. oslo@vegansamfunnet.no) så kan dere ta kontakt med jonvegard.venas@vegansamfunnet.no.
  8. Last opp dokumentene
  9. Når du er klar/ferdig trykk på «Kontroller melding og vedlegg» og eventuelt rett opp til alt er godkjent.
  10. Send inn.
 4. Når dere er godkjent
  1. En med signaturrett oppretter bankkonto.
  2. Melde kontonummer og foretaksnummer til kontakt@vegansamfunnet.no
  3. Gå inn på www.brreg.no, og registrer lokallaget i frivillighets registeret og søker om å få bli med i «Grasrotandelen». Da kan dere få lokale folk til å donere sin del av grasrotandelen av tippemidlene til lokallaget. (Dette kan bli overraskende mye penger i løpet av et år dersom dere er flinke på å overtale folk i lokalmiljøet).
  4. Vi anbefaler å opprette både en Facebook side, og en Facebook gruppe. Dersom dere har kompetanse og lyst er det også supert med en hjemmeside, men dere kan også bruke en underside av vegansamfunnet.no om ønskelig (ta i så fall kontakt med jonvegard.venas@vegansamfunnet.no).
  5. For å få gratis tilgang til et Google-Drive område, ta kontakt med jonvegard.venas@vegansamfunnet.no.
  6. Avhold vegantreff, og ta vare på hverandre. Engasjer dere for dyrene!