Norsk vegansamfunn
Roseseremoni

Roseseremoni

En roseseremoni er en seremoni som samler deltakere et stykke unna et slakteri eller annet egnet sted for å bevitne de som blir drept eller utnyttet som en del av det karnistiske systemet som omgir oss.

Seremonien er veldig enkel. Vi har med hver vår rose, eller noe annet som symboliserer sorg og det uskyldige blodet som blir spilt.
Etter en kort samling går deltakerne bort til selve stedet der seremonien skal holdes, typisk et slakteri.

Selve seremonien er stille og reflekterende. Vi kaller det “å bevitne”.  Målet er å bevitne de individene som blir drept, og de som har blitt drept. 
(Dette er ikke en demonstrasjon, og det vil ikke være rop, appeller eller plakater. Vi unngår også konfrontasjon og konflikt).
Etter en tid legges rosene ned, og deltakerne trekker seg unna.

Som i en begravelse vil vi etterpå samles et annet sted for å bearbeide følelsene og dele tanker rundt de skjebnene vi har bevitnet.