Norsk vegansamfunn
Vegansk konfirmasjon

Vegansk konfirmasjon

En vegansk konfirmasjon bygger på tradisjonelle borgerlige konfirmasjoner, men arrangeres i veganismens rammeverk, både på innhold og utførelse. 

Norsk vegansamfunn tilbyr konfirmasjonsundervisning som vil gi konfirmantene bedre forståelse av et vegansk livssyn og øving i selvstendig kritisk tenkning. Undervisningen vil gi konfirmantene mulighet til å utforske de store spørsmålene rundt menneskets plass i tilværelsen og sentrale etiske spørsmål med utgangspunkt i livssynserklæringen. Dyrs rettigheter er en sentral del av veganismen, og det følger fra dette at menneskerettighetene er viktig da mennesker også er dyr. Eksempler på andre spørsmål kan være:

  • Hvordan forholder man seg til andre mennesker/dyr og naturen generelt?
  • Hva kan man si om eksistensielle spørsmål?
  • Hva er meningen med livet?
  • Eksisterer det objektive svar på etiske spørsmål?
  • Hva er likestilling og hvordan kan vi oppnå likestilling i samfunnet?
  • Hvordan kommunisere effektivt og respektfullt med noen som forfekter andre verdier enn deg?

Livssynserklæringen anerkjenner at den enkelte selv må avgjøre hva som er praktisk mulig for dem for å etterleve veganismens grunnverdier, og dette vil vi utforske sammen med den enkelte konfirmant. Videre vil det holdes et fokus på hvordan man skal møte fordommer og misoppfatninger mot veganismen på en best mulig måte, og bruke dette som utgangspunkt for å arbeide med egne fordommer. Konfirmantene vil få utforske hvordan takle tilværelsen i et samfunn med så mye unødig lidelse, samt hvordan de selv kan bidra opp mot et samfunn fri for unødig lidelse.

Selve konfirmasjonsdagen arrangeres som en høytidelig seremoni for konfirmantene og deres nærmeste familie i et passende lokale. Det vil være taler og forskjellige innslag som også konfirmantene kan bidra med. Seremonien avsluttes med at konfirmantene får utdelt et kursbevis for fullført opplæring under konfirmasjonsdagen.

Undervisningen og konfirmasjonsseremonien skal unngå, så langt som praktisk mulig, å forbruke mat eller andre produkter som påfører andre unødvendig lidelse.
Frist for påmelding er 28. februar 2023, og gjøres ved å sende en mail til kontakt@vegansamfunnet.no. Vegansk konfirmasjon gjennomføres gitt at minst fem melder seg på.