Norsk vegansamfunn har blitt et livssynsamfunn!
Norsk vegansamfunn har blitt et livssynsamfunn!

Norsk vegansamfunn har blitt et livssynsamfunn!

Den 30. september 2020 ble Norsk vegansamfunn stiftet som et livssynssamfunn! Da var over 50 stiftelsesmedlemmer samlet på zoom og skrev historie sammen. Etter over fire timer var møtet over og vi kunne signere stiftelsesdokumentet.

Det avtroppende styret i Norsk vegansamfunn hadde gitt oss gode planer og vedtekter. Noen problemstillinger og alternativer ble diskutert og det ble fremmet ulike forslag. Det var utrolig fint og betryggende å se hvor anerkjennende alle var til andres meninger og hvor ryddig debatten var.

Empatiske mennesker har hatt et vegansk livssyn siden antikken, og veganisme er allerede et godkjent livssyn. Men Norsk Vegansamfunn er nå, som kanskje det første i verden, et vegansk livssynssamfunn.

Det er rett og slett fantastisk.

Hva betyr det?

Det betyr at vi allerede har et vern mot diskriminering og hatefulle ytringer.

Det betyr at vi kan kjempe for å få en plass i livssynsundervisningen på skolen.

På grunn av den norske ordningen med tilskudd til tros- og livssynssamfunn betyr det også at vi kan få den samme støtten fra stat og kommune som andre livssynsorganisasjoner. Dette er penger vi kan bruke til å vokse for å bli en synlig aktør i samfunnet – en organisasjon som kan få til endringer.

Veien videre

Vi har en stor jobb foran oss. Selv om vi gjerne skulle fått til alt på en gang, er dette ting som tar litt tid. Det første vi må gjøre er å registrere livssynet i Brønnøysundregisteret. Når det er på plass, kan vi ordne praktiske ting som kontonummer, eierskap til egne hjemmesider, e-post og slike litt kjedelige administrative ting. Planen er at styret skal ha sitt første ordinære styremøte om et par uker. Frem til da er det mye arbeid som skal gjøres, men lite av dette kommer til å være spesielt synlig.

Med vennlig hilsen Ailo, Annette, Elin, Henrik, Ingunn, Jon Vegard, Kaja, Samuel, Solfrid og Steffen