Norsk vegansamfunn
Informasjonsskriv

Informasjonsskriv

Informasjonsskriv til helseforetak, skoler og andre institusjoner om veganisme og vegansk kosthold

Dette informasjonsskrivet er også tilgjengelig i pdf format.

Veganisme er et livssyn

Å være veganer handler om noe dypere enn bare hva man spiser. Som alle andre livssyn handler veganisme om hvordan vi opplever verden, og vår egen plass og rolle i den. Sentralt i veganismen er en vitenskapelig basert overbevisning om at andre dyr også har egenverdi. I vår livssynserklæring står definisjonen på veganisme tydelig nedfelt:

Veganisme er en levemåte som søker å ekskludere, så langt som praktisk mulig, alle former for utnyttelse av og urett mot dyr for mat, klær eller andre formål.

Likestillings- og diskrimineringsloven

Likestillings og diskrimineringsombudet slo allerede i 2016 fast at veganisme omfattes av begrepet livssyn. Likestillings- og diskrimineringsloven inneholder tydelige forbud mot å diskriminere på bakgrunn av livssyn. I §6 slås det fast at med diskriminering også menes indirekte forskjellsbehandling. I §8 i samme lov forklares begrepet indirekte diskriminering
med: «Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som vil stille personer dårligere enn andre, på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd.» Det er likevel lov å forskjellsbehandle dersom det ikke er uforholdsmessig inngripende ovenfor den eller de som forskjellsbehandles (§9C).

Å ikke spise dyr, eller produkter av dyr er sentralt for alle veganere. Det vil oppleves krenkende å bli tvunget til å spise eller drikke animalske produkter. Det er derfor uforholdsmessig inngripende ovenfor en veganer å ikke få tilbud om mat i tråd med eget livssyn.

Vegansk kosthold

Veganere spiser kun planter og unngår alle former for matvarer av animalsk opprinnelse. Dette inkluderer blant annet kjøtt, fisk, skalldyr, egg, melk, honning, gelatin og produkter der disse inngår. Spesielt egg, melk og gelatin er ofte skjulte ingredienser det er viktig å lese varedeklarasjonen for å kontrollere. Naturlig aroma er ofte animalske i kjøtt og smør erstatning.

Dette er Helsedirektoratets posisjon på vegansk kosthold:
«Vegetarkost er forbundet med lavere risiko for blant annet overvekt, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft. En  balansert og variert vegetarkost egner seg for individer i alle livsfaser, inkludert under svangerskap, ved amming, i  spedbarnsperioden, for barn og unge og for idrettsutøvere.»
«Et vegankosthold kan settes sammen slik at det gir tilstrekkelig av alle næringsstoffer.»

Norsk vegansamfunn
kontakt@vegansamfunnet.no
Tlf: 91528857