Debatt om veganisme i Morgenbladet
Debatt om veganisme i Morgenbladet

Debatt om veganisme i Morgenbladet

Menneskenes behandling av dyr er tema for siste nummer av Samtiden. I kjølvannet har kommentarer og debattinnlegg rullet i Morgenbladet. Arild Tornes i Norsk vegansamfunn svarer på mange av innvendingene i debatten, og han er ikke den eneste som forsvarer veganisme.

Flere mener at eiendomsretten over dyr ikke bare er problematisk, men at den må avskaffes. Foto: Pixabay.com / CC0 Public Domain

I forbindelse med Samtidens ferske temanummer om dyr (2/2017), skriver Morgenbladets politiske redaktør, Lena Lindgren, en omtale med refleksjoner rundt vår kollektive fornektelse av hva som gjøres med dyrene. Biolog Dag O. Hessen skriver i samme utgave om hvordan vitenskapen om dyrs liv og evner har vært med på å bryte ned det tradisjonelt tenkte skillet mellom mennesker og dyr.

Et nytt og bedre dyrevern

Både Lindgren og Hessen argumenterer for at det er nødvendig med et nytt begrep om dyreverd, og at innsiktene om våre likheter må få moralsk og praktisk betydning. Vi trenger med andre ord et radikalt nytt og bedre dyrevern. I neste utgave følger Shabana Rehman opp med å slå et slag for vegansk matglede!

– Radikal dyrerettighetsrefleksjon

Flere har kastet seg inn i debatten. Jørund Aase Falkenberg kaller Lindgrens omtale “kanskje den mest radikale dyrerettighetsrefleksjonen gjort av en medierepresentant i Norge noensinne”, men etterlyser en tydeliggjøring av paradigmeskiftet Lindgren og Hessen forsvarer, og skriver at vi er nødt til å ta et konsekvent oppgjør med bruken av dyr som mat og ressurser.

Svarer på innvendinger

Matskribent Andreas Viestad kritiserer på sin side dyrerettighetstanken, og mener kjøttproduksjon er forenelig med god dyrevelferd. Sosiolog Agnes Bolsø følger opp med et innlegg om det hun omtaler som en «uhåndterlig dyreetikk».

Redaksjonsmedlem i NVS, Arild Tornes, svarer på mange av innvendingene. I innlegget «En politisk ukorrekt rettferdighetskamp» (30.06.) skriver han om hvorfor dyrevelferdsreformer ikke er nok, og hvorfor dyr må innlemmes i vårt begrep om rettferdighet. I kronikken «Uhåndterlig etikk-kritikk» (28.07) besvarer han innlegget til Bolsø og generelle motforestillinger mot å inkludere dyr i likhetsdiskursen.

“Du forandrer ikke grunnleggende urettferdige institusjoner ved å regulere dem. … Det er fullt mulig å være opptatt av å gi dem man utnytter og dreper god velferd, men da skjer det kun innenfor dine rammer, på dine premisser. Dyrets status blir fastsatt som et objekt og etisk debatt om denne behandlingen blir umulig.»

Forhåpentlig går debatten videre. Delta gjerne, du også!