Norsk vegansamfunn
Vegansk gravferd

Vegansk gravferd

En vegansk gravferd bygger på en tradisjonell borgerlig gravferd, men som arrangeres i veganismens rammeverk. For mange er en gravferd et viktig møtepunkt hvor man kan ta et siste farvel med noen de har mistet, og bearbeide følelsene for å kunne komme seg videre i livet. Norsk vegansamfunn tilbyr en høytidelig og verdig gravferd i samarbeid med de nærmeste pårørende. En vegansk gravferd skal være fri for unødig lidelse utover pårørendes påkjenning av å ha mistet et medmenneske. Det vil kunne være taler og forskjellige innslag for å hedre den avdødes minne og sørge i fellesskap.

Veganske gravferder unngår, så langt som praktisk mulig, å forbruke mat eller andre produkter i forbindelse med gravferden som påfører andre unødvendig lidelse.
Ta kontakt på kontakt@vegansamfunnet.no for mer informasjon.