Norsk vegansamfunn
Seremonier

Seremonier

Veganismen til NVS kan tolkes som en videreutvikling av humanisme. Det er derfor naturlig at seremoniene til NVS inkluderer tradisjonelle borgerlige seremonier som vielse, konfirmasjon og navnefest. Det er likevel noen ekstra kriterier som må oppfylles for disse seremoniene i NVS, hovedsakelig at en etterstreber å unngå produkter og handlinger som medfører unødig lidelse for mennesker og ikke-menneskelige dyr. 

Les mer om de forskjellige seremoniene her: