Norsk vegansamfunn
Hvorfor bli veganer?

Hvorfor bli veganer?

Hovedargumentet for å bli veganer er det etiske aspektet. På toppen av dette kommer fordeler som klima og egen helse og folkehelsen.

Dyrs rettigheter

Veganisme handler om å anerkjenne at dyr har interesser og rettigheter til å leve og utfolde seg. De fleste nordmenn opplyser at de er opptatt av dyrevelferd og at de er i glad i dyr. Likevel er utnytting og drap av dyr så vanlig at de fleste knapt legger merke til det. Mennesker spiser dyr og produkter fra dyr, vi kler oss i dyrs hud og hår, vi tester medisiner og kosmetikk på dyr og vi bruker dyr til underholdning og selskap. Å bli veganer er et aktivt og bevisst valg om å ikke bidra til dette.

Å være veganer er å vise empati også for andre skapninger enn oss selv, som har de samme grunnleggende behovene: Ønsket om å leve, få utfolde seg i tråd med sin natur, unngå lidelse og oppsøke glede.

Medfølelse, som all etikk må baseres på, kan kun nå sin fulle bredde og dybde hvis den omfavner alle levende skapninger og ikke begrenser seg til menneskeheten.

Albert Schweitzer
Ape. Foto.
Foto: yoewatzup (flickr)

Miljø

Mange velger et plantebasert kosthold på grunn av miljøhensyn. Husdyrproduksjon er lite bærekraftig, både når det gjelder klima og matvaresikkerhet. Å produsere kjøtt krever flere ganger mer vann, landbruksareal og energi enn å produsere tilsvarende mengde korn eller belgvekster. Vi bruker store landområder på produksjon av dyrefôr i stedet for å produsere vegetabilsk mat som kan gå rett på vårt eget matbord. Dette er lite effektivt og en krymping av matressursene våre.

Klimagassutslippene fra produksjonen av animalske produkter som kjøtt og melk står for om lag 18 prosent av verdens totale klimagassutslipp. Dette er mer enn utslippene fra hele transportsektoren til sammen. Husdyrproduksjonen er i tillegg en av de største sektorene når det gjelder problemer som jordødeleggelse, klimaendringer, vann- og luftforurensing og tap av biodiversitet.

Impacts from agriculture are expected to increase substantially due to population growth and increasing consumption of animal products. Unlike fossil fuels, it is difficult to look for alternatives: people have to eat. A substantial reduction of impacts would only be possible with a substantial worldwide diet change, away from animal products.

FN-rapport fra 2010, ”Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production”
Verdenskart lagd av blader. Montage.
Foto: pixabay

Helse

Mange velger å spise helt eller delvis plantebasert av hensyn til sin egen helse. Det er enkelte næringsstoffer veganere har større risiko enn ikke-veganere for å få i seg for lite av dersom kostholdet ikke er godt nok planlagt. Dette gjelder spesielt vitamin B12, som ikke finnes naturlig i vegetabilske matvarer og som veganere derfor må ta tilskudd av. Veganere må også finne egnede kilder til vitamin D, omega 3, kalsium, jern og jod. Proteiner er det normalt ikke et problem å få i seg nok av så lenge man spiser variert og med nok kalorier. Forskning tyder på at det også er mange helsemessige fordeler med et godt sammensatt plantebasert kosthold. Veganere har sammenlignet med ikke-veganere gjennomsnittlig lavere kolesterol og blodtrykk, og har mindre risiko for hjerte- og karsykdommer, fedme, diabetes type 2 og flere krefttyper.

Det er (vår) oppfatning at et velplanlagt vegetarisk kosthold er sunt, ernæringsmessig fullstendig og gir helsefordeler i forebygging og behandling av enkelte sykdommer. Godt planlagte veganske og andre typer vegetariske kosthold er egnet for alle stadier i livsløpet, inkludert under graviditet, amming, spedbarnsperioden, barndom og ungdom.

Academy of Nutrition and Dietetics, tidl. American Dietetic Association and Dietitians of Canada
Løping. Foto.
Foto: Tomás Fano (flickr)