Veganer mistet tilbud om sommerjobb
Veganer mistet tilbud om sommerjobb

Veganer mistet tilbud om sommerjobb

Veganere kan ofte oppleve reaksjoner fra omverdenen som er både pussige og av og til direkte respektløse og ufine. Heldigvis er det sjelden veganere blir utsatt for diskriminering på en slik måte Maren Oftebro opplevde, da tilbudet om sommerjobb ved DNT-hytta Snøheim ble trukket tilbake etter at hun fortalte at hun er veganer.

Tekst: Marte Munkeli. Intervju og bilder: Mari Hult. 

Maren Oftebro. Foto.
Maren mistet tilbud om sommerjobb fordi hun er veganer.

Friluftsinteressert veganer på jakt etter sommerjobb

Maren Oftebro er 21 år og har vært veganer i to år. Hun er ei aktiv jente med mange interesser, og friluftsliv og reiser er en viktig del av Marens liv. Etter å ha bodd noen år i utlandet, har Maren flyttet tilbake til Norge og Stavanger. Hun ønsker å bruke sommeren på å jobbe, og tenkte at et sommervikariat på en av Den Norske Turistforening (DNT) sine betjente hytter ville passe perfekt til hennes bakgrunn og interesser.

Maren søkte derfor på en annonse hvor Snøheim turisthytte på Dovrefjell søkte sommervikarer. På CVen opplyser hun at hun blant annet har jobbet på restauranten Resept (som er vegansk), og hun oppfører også ”matlaging/veganisme” som en av sine interesser. Etter kort tid fikk hun svar fra bestyrerne på Snøheim, som lurte på i hvilken periode hun kunne jobbe. Maren svarte på dette, og fikk raskt tilbakemelding om at de gjerne ville tilby henne jobb i denne perioden. All korrespondanse foregikk skriftlig per e-post, og hun ble så tilsendt arbeidskontrakt i posten. Der ble det spesifisert at Maren måtte bo på stedet, dele rom med andre og spise måltidene som serveres på stedet. Maren takket ja til tilbudet, og stilte to praktiske spørsmål knyttet til skattekort og hvordan det at hun er veganer kunne løses. Hun lurte på om det ville bli laget mat til henne, eller om hun skulle ta med selv.

Tilbud om sommerjobb trukket tilbake

Snøheim turisthytte. Foto.
Snøheim turisthytte ønsker ikke veganere som arbeidstakere. (Foto: Wikipedia)

Svaret fra Snøheim var både svært overraskende og skuffende for Maren: ”Dette at du er veganer passer nok ikke inn på vårt kjøkken da min kone som er ansvarlig kokk på Snøheim lager all mat til de ansatte. At noen trenger spesialmat medfører masse ekstra arbeide i en ellers travel hverdag. Det er heller ikke tillatt å ta med egen mat da dette ikke er tillatt fra Mattilsynets regelverk. Vi må derfor annullere din ansettelse og du bør for ettertiden opplyse om ditt spesielle behov tidligere i søkerprosessen. Vi beklager så mye.”

Snøheim turisthytte har altså valgt å ansette en sommervikar uten å gjennomføre et intervju, som er den vanlige prosedyren for å finne ut om en potensiell arbeidstaker passer inn på stedet og i arbeidet. Det kan virke som de tar det for gitt at alle som søker jobb hos dem har et norsk A4-kosthold uten allergier, religiøse restriksjoner eller preferanser, og ser ut til å forbeholde seg retten til å trekke tilbake jobbtilbud dersom dette ikke skulle være tilfelle.

Maren får i tillegg kritikk for å ikke ha opplyst at hun var veganer på eget initiativ. Så lenge en vegansk levemåte ikke kommer i konflikt med arbeidet som skal gjøres, for eksempel ved at Maren hadde nektet å servere kjøtt eller dele ut ullpledd, er det lite grunnlag for at Maren skulle ha plikt til å informere om dette i forkant. I tillegg hadde jo Maren faktisk opplyst om veganisme som en av sine interesser i CV’en hun sendte inn. Det er en naturlig slutning å tenke seg at en person med veganisme som interesse selv er veganer. Dette har imidlertid Snøheim turisthytte enten ikke koblet, eller de har rett og slett oversett opplysningen.

Initiativ til løsning

På bakgrunn av at arbeidstilbudet ble trukket tilbake, sendte Marens mor, Liv Herdis Oftebro, en e-post til både Snøheim og DNT sentralt hvor det ble skissert mulige løsninger for at Maren skulle kunne ta jobben på Snøheim til tross for sine begrensninger i kostholdet. Henvendelsen var konstruktivt formulert, og la vekt på smidighet og fleksibilitet fra begge sider. Det ble til og med foreslått at Maren eventuelt kunne tilberede litt tileggsmat på stormkjøkken utendørs, dersom Mattilsynets regler forhindrer bruk av kjøkkenet. Det ble også lagt vekt på Marens kompetanse og tidligere erfaring med å jobbe på turisthytte. Maren har blant annet jobbet på en lodge i ødemarken i Canada, med forsyninger levert med fly to-tre ganger i uka. Her var det aldri et problem at Maren var veganer. Maren stilte ingen krav om spesialmat, balanserte måltider eller eksotiske ingredienser, og så for seg en sommer med et enkelt kosthold på Dovrefjell.

Norsk fjellheim. Foto.
Maren gledet seg til å jobbe i den norske fjellheimen i sommer. (Foto: Wikipedia)

I møte med Norsk vegansamfunn forteller Maren at hun synes saken nesten ikke er til å tro, og hun har aldri opplevd å bli møtt på en slik måte før. Maren er spesielt skuffet over at DNT, som har miljø og bærekraft blant sine verdier, er så avvisende til valget om å leve som veganer. Maren har også tidligere erfart at arbeidsgivere kan være ukjente med veganisme, men da har det alltid vært en interesse for å finne praktiske løsninger. Snøheim avviste derimot muligheten for et arbeidsforhold kontant. Maren har gode minner fra turer på DNT-hytter i barndommen og hadde et inntrykk av DNT som en fantastisk organisasjon. Hun er derfor svært skuffet over å gå glipp av muligheten til en sommerjobb på Dovrefjell.

Forvirrende svar fra DNT

E-posten fra Liv Herdis til DNT ble aldri besvart. Norsk vegansamfunn tok derfor kontakt med DNT sentralt for å få bekreftet Marens historie. DNT Oslo og Omegn opplyste følgende: «Når det ikke ble opplyst i søknaden at søkeren var veganer, ble dette vurdert som en mangel ved søknaden som førte til at arbeidstilbudet ble trukket tilbake. Dette er ikke knyttet til om en er veganer el.l., men ved alle typer jobbsøknader må en regne med at arbeidsgiver etterspør informasjon for å vurdere både kvalifikasjoner og hvordan søkeren passer inn i gruppen en skal inn i.» Det er usikkert på hvilken måte det at Maren er veganer påvirker hennes kvalifikasjoner eller tilsier at hun ikke skulle passe inn i gruppen. DNT gir her inntrykk av at det var selve tilbakeholdelsen av informasjon om at hun er veganer som er grunnen til at arbeidstilbudet ble trukket tilbake, og ikke veganismen i seg selv.

Mattilsynet setter begrensninger

Vi spurte også om hvilke regler fra Mattilsynet som gjør det umulig å tilpasse et vegansk kosthold. «Mathygiene følges opp av Mattilsynet og det er for omfattende å gå inn på dette i alle detaljer, men det er f.eks slik at det ikke skal være privat mat og mat som skal benyttes til servering i samme lagerrom. Det kan normalt ikke lages privat mat på felleskjøkken av ulike personer, og den som ikke er på arbeid har begrenset adgang til kjøkken, kjølelager osv. Et tiltak for å holde orden på dette er at kokken på hytta lager felles middag til alle ansatte til fast tidspunkt. Mathygiene er det krevende og viktig å følge opp, og vi ønsker ikke å utfordre denne type regelverk.» Igjen er det noe usikkert hvordan vanlige veganske matvarer som brød, bønner, linser, pasta, ris, poteter og grønnsaker utfordrer regelverket og mathygienen i større grad enn for eksempel kjøtt og meieriprodukter. 

Maren Oftebro. Foto.
Marens råd til unge veganere: Stå for det valget du har tatt!

Maren tar saken videre

Maren har i mellomtiden fått en annen sommerjobb, men ønsker likevel å ta saken videre. Hun er ingen konfliktsøker, men denne saken er viktig for henne: Hun ønsker ikke at andre veganere skal oppleve det samme som hun gjorde. Vi spurte Maren hvilket råd hun vil gi unge veganere i tilsvarende situasjoner: ”Ikke tro på at andre har mer rett enn deg. Om du mener du har tatt et rett valg ved å være veganer, så stå for det.”

Maren og Liv Herdis har valgt å ta kontakt med advokat som vil gå videre med saken. Norsk vegansamfunn følger prosessen og vil oppdatere ved videre utvikling i den. Enn så lenge ønsker vi Maren lykke til med både saken og sin nye sommerjobb.

Mye oppmerksomhet

Etter at Norsk vegansamfunn omtalte saken, ble saken dekket av flere riksaviser og lokalpresse. Her kan du lese noen av oppslagene:

https://www.aftenposten.no/okonomi/i/l1jB7/mistet-jobbtilbud-fordi-hun-er-veganer

https://www.dagbladet.no/nyheter/maren-oftebro-mistet-jobben-fordi-hun-er-veganer/61068340

https://www.gd.no/nyheter/veganar-mista-tilbod-om-jobb/s/1-934610-7469505 (krever innlogging)