DNT beklager
DNT beklager

DNT beklager

Da Maren Oftebro opplevde å få jobbtilbudet fra Snøheim trukket tilbake fordi hun er veganer, bestemte hun seg for å ta saken videre og kontaktet advokat. Partene har nå inngått forlik, og DNT Oslo og omegn har offentliggjort en beklagelse i saken, samtidig som Snøheim Turisthytte innrømmer usaklig tilbaketrekking av gyldig arbeidsavtale. Om saken også er å anse som diskriminering er nå til behandling hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Tekst: Linda Mathisen

Foto: Wikipedia
DNT Oslo og Omegn og Snøheim Turisthytte beklager håndteringen av ansettelsesprosessen med Maren Oftebro.

Den Norske Turistforening og Maren kom etter flere måneders forhandlinger frem til en forliksavtale i går. I forbindelse med forliket har DNT Oslo og Omegn offentliggjort en beklagelse på sine nettsider. På nettsiden innrømmer bestyrerne på Snøheim Turisthytte, Marit og Kjell Hjellødegård, at arbeidsforholdet ble urettmessig avsluttet:

Vi ga Maren Oftebro et tilbud om sommerjobb. Dette var bindende fra vår side. Vi begikk en feil da tilbudet ble trukket tilbake, og vi beklager dette. Det at Maren Oftebro er veganer er naturligvis ingen grunn til å trekke tilbake jobbtilbudet.

Norsk vegansamfunn er fornøyde med at DNT og Snøheim Turisthytte innrømmer feilene som ble gjort i ansettelsesprosessen med Maren, og at de har kommet med en offentlig beklagelse på dette. Vi er også glade for å høre at driftssjef i DNT Oslo og Omegn, Jan Erik Reiten, ser sesongansatte med et plantebasert kosthold som en ressurs, og at DNT ønsker å øke kompetansen på vegansk mat:

Det er flere og flere veganere og vegetarianere som besøker våre betjente hytter. På noen av hyttene har vi hatt god nytte av sesongansatte som er veganere eller vegetarianere, og de har bidratt til at hyttene har fått mer kunnskap om å lage god og næringsrik vegansk mat. Men her er det mer å lære for oss, og vi vil følge opp dette i sammen med våre bestyrere.

Som Reiten påpeker er det mange glade turfolk i veganmiljøet, og Norsk vegansamfunn ønsker mer fokus på plantebasert mat blant DNTs bestyrere mer enn velkommen. Det er et naturlig og nært forhold mellom veganere og friluftslivaktører som DNT, som begge har viktige felles kjerneverdier som miljø og bærekraft. Både Norsk vegansamfunn og Maren Oftebro er nå glade for at meklingen mellom Maren og Snøheim Turisthytte er avsluttet, og de har kommet frem til en løsning. Vi ønsker alle friluftsmennesker og Den Norske Turistforening en strålende turhøst!

Det er imidlertid en viktig sak som gjenstår, og det er spørsmålet om det er diskriminering å trekke tilbake en arbeidsavtale fordi en er veganer. Maren framholder viktigheten av det prinsipielle med å få denne saken vurdert av et offentlig organ, og har gjennom sin advokat sendt inn en klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet. I påvente av en beslutning ønsker Maren å sende en hilsen til sine støttespillere:

Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke for oppmuntring og sympatierklæringer fra utrolig mange mennesker, og ikke minst en stor takk til Norsk vegansamfunn for gode råd og støtte underveis gjennom hele prosessen.