Med lov til å pine – om bruk og beskyttelse av dyr
Med lov til å pine – om bruk og beskyttelse av dyr

Med lov til å pine – om bruk og beskyttelse av dyr

Bokomtale av Arild Tornes

«Med lov til å pine – om bruk og beskyttelse av dyr» er en ny og viktig bok om dyrevern. Den går grundig gjennom hvordan ikke-menneskelige dyr behandles i samfunnet, hvordan dyrevernlovene virker, interessekonfliktene innen dyrepolitikken og dyrevernbevegelsens historie og utfordringer. Den vil stimulere til tenkning, debatt og dialog både innenfor og utenfor dyrevernbevegelsen.

Boken er basert på forfatterens masteroppgave om dyrevelferdsloven, men er her utvidet og forenklet. Rune Ellefsen er rettssosiolog og har bakgrunn fra dyrevernaktivisme.

Bokomslag av "Med lov til å pine". Foto.

En sentral problemstilling i boken er forskjellen mellom å verne dyr mot smerte og mishandling på den ene siden, og det å skulle utnytte dem økonomisk på den andre. Når ikke-menneskelige dyr har den statusen de har i samfunnet, som menneskers eiendom, blir det en avbalansering mellom hva vi kan tillate oss av lidelsespåføring, hvor vi drar grensen mellom hvilke skadeføring vi kaller ”dyremishandling” og hva vi kaller ”nødvendig”. Det vil si at de ikke har noe fundamentalt vern eller rettigheter, slik noen mener de bør gis.

Ellefsen spør hvordan dette kompromisset mellom ”vern” og ”bruk” fastsettes og hvem som definerer nøkkelbegrepene i dyrevernlovgivningen, som ”dyrevelferd”, ”dyrs egenverdi”, ”respekt for dyr” og ”unødvendige lidelser”. Her er det en kamp om definisjonsmakt mellom de som har interesse i å utnytte dyr økonomisk og de som har interesse i å forvalte dyrevernhensyn. Ellefsen peker på at dyrevernlovgivningens formålsparagrafer gis fine ord, men at de kan mangle bakkekontakt og ikke nødvendigvis har noen praktisk konsekvenser for dyrene de prater om.

«Med lov til å pine» har tre deler. Den første tar for seg bruken av husdyr og lovgivningen, hvordan det har endret seg over tid og hvordan situasjonen ser ut i dag. Det spørres hvilke konsekvenser dyrevelferdsloven har for dyr eller hvilke konsekvenser den kan få og hvorvidt den i det hele tatt kan kalles en reell forbedring. Andre del ser på hvordan utnyttingen av dyr forsvares og legitimeres. Den inneholder en diskursanalyse av aktørene bak utformingen av dyrevelferdsloven, og et kapittel om spesiesisme og mekanismer for ansvarsfraskrivelse i det moderne samfunn. Siste del tar for seg den norske dyrevernbevegelsens historie og går inn på teorier om dyreetikk og strategier for samfunnsendringer.

Kapitlene kan leses hver for seg, noe som er positivt siden de dekker mange forskjellige felt og interessante temaer, og analysene av dyrevelferdsloven og dyrevelferdsdiskursene kan bli omstendelige og langdryge. Boken er ikke lang men den har mye konsentrert stoff. Språket er lettlest og saklig. Det er kritisk spørrende, men ikke polemisk.

«Med lov til å pine» vil stimulere til debatt, og forfatteren etterspør innspill, reaksjoner og motargumenter. Det kan gjøres på www.dyrogsamfunn.no, hvor du også kan bestille den. Du kan også få kjøpt boken på den kommende Vegetarfestivalen, hvor Rune Ellefsen er en foredragsholderne.

Boka ble sluppet på Dyrevernseminaret på Litteraturhuset i Oslo 4. oktober 2013. Foredraget Ellefsen holdt på seminaret, med omtale av boka, kan ses her:

Tittel: Med lov til å pine – om bruk og beskyttelse av dyr
Forfatter: Rune Ellefsen
Forlag: Fritt Forlag
Utgivelsesår: 2013
Antall sider: 206