Grønt nabofellesskap: et vegansk bofellesskap under planlegging
Grønt nabofellesskap: et vegansk bofellesskap under planlegging

Grønt nabofellesskap: et vegansk bofellesskap under planlegging

For et par måneder siden ble foreningen Grønt nabofellesskap stiftet. Formålet er å jobbe for opprettelse av et bofelleskap med vegansk verdigrunnlag. Kan det bli snøballen som ruller og vokser til veganske landsbyer i fremtidens Norge, mon tro? Vi har tatt en prat med Jørund Falkenberg, en av stifterne, som forteller oss litt om prosjektet.

Tekst: Arild Tornes

Foto: Fra stiftelsesmøtet til Grønt bofellesskap. Fra venstre til høyre har vi Helle, Claire, Eir, Kristine, Jonas og Jørund.

Først litt fakta om denne boformen kalt bofellesskap og initiativet Grønt nabofellesskap.

Bofellesskap-modellen

Bofellesskap som en distinkt boligmodell ble utviklet i Danmark på 1960-tallet, med intensjon om å dekke både folks private og sosiale behov. Et bofellesskap består gjerne av private enkeltboliger, felles utearealer og et felleshus, med fasiliteter som for eksempel kjøkken og spisesal og verksted. Et bofellesskap er som regel planlagt og drevet av beboerne, og omtales også som cohousing og intentional community. Delekultur, deltagelse og medbestemmelse står sentralt i denne boligmodellen.

Tidsaktuelt og populært

Bofellesskap er et voksende fenomen verden over, også i Skandinavia, men vi har ikke sett så mye av denne veksten i Norge enda. Gaining by sharing er imidlertid en nyutviklet modell for bofellesskap, initiert av Helen & Hard og Indigo Vekst, som nå har sitt første prosjekt under utbygging i Stavanger. Behovet for bærekraftige og miljøvennlige bebyggelser gjør bofellesskap-modellen høyaktuell i dagens verden.

Vegansk nabofellesskap!

Grønt nabofellesskap har en plan for opprettelse av et bofellesskap i landlige omgivelser i nærheten av Oslo og er på utkikk etter aktuelle tomter deromkring. Boligfellesskapet er tiltenkt mennesker i alle aldre og livsfaser, så lenge de deler et vegansk verdigrunnlag.

Det anslås et antall på 10 til 20 private boenheter, med felleshus og fellesareal som kan gi dyrkingsmuligheter, frukttrær, bærbusker, lekeplass m.m.

Grønt nabofellesskap rekrutterer beboere, så er du interessert, ta kontakt! Les mer om prosjektet og bofellesskap som boform på http://www.nabofellesskap.no. De har også en side på Facebook hvor de mer fortløpende deler nyheter: https://www.facebook.com/nabofellesskap/

Jørund Falkenberg er en av initiativtakerne til Grønt nabofellesskap; han var også en av initiativtakerne til stiftelsen av Norsk vegansamfunn for ca. 10 år siden. Her forteller han om tankene bak prosjektet og det han ser på som fordeler med å bo i et bofellesskap.

Hva fikk deg til å starte/ bli med i dette prosjektet for oppstart av et bofellesskap?

Jeg har lenge hatt en tiltrekning mot mer kollektive boformer og opplever det ofte som kunstig å bo slik vi bor i byen i dag. Vi har mennesker rundt oss på alle kanter som vi ikke kjenner. Mange er ensomme og sitter alene i hver sine leiligheter, fordi det ikke er lagt til rette for at man kan være sammen. Jeg tror også denne adskilte måten å bo på gjør hverdagen mer slitsom enn den trenger å være for familier med barn.

I et bofellesskap kan barna løpe mer fritt rundt, leke ute og gå på besøk til hverandre. Slik får foreldrene naturlig avlastning. Barna får vokse opp i et trygt fellesskap og har flere lekekamerater og voksne personer som ser etter dem og fungerer som rollemodeller. Jeg tror dette gir en utrolig positiv ballast å ha med seg fra oppveksten. Slik jeg ser det ligner bofellesskapet som boform på hvordan mennesker evolusjonsmessig er tilpasset å leve, i en oversiktlig gruppe med gode sosiale relasjoner hvor man støtter hverandre og samarbeider, hvor hver enkelt kan føle seg inkludert og være en viktig del av helheten.

Hva kom først, interessen for å starte et bofellesskap eller for et vegansk fellesskap?

Interessen for bofellesskapet som boform kom først. På et tidspunkt prøvebodde jeg og familien i Hurdalsjøen økolandsby for å se om det kunne være aktuelt. Det ble for langt å pendle til Oslo for kona, men vi var også skeptiske til å være del av et fellesskap hvor man ikke tar avstand fra utnytting av dyr. Nå er det for eksempel noen som ønsker å starte opp med økologisk gris der, noe som hadde vært vanskelig å forholde seg til.

Jeg kom etterhvert over boformen bofellesskap, «cohousing» som det heter på engelsk, som har mange likheter med økolandsbyer, men som kan gjennomføres i mindre skala og som gjerne har en mer bevisst holdning til at det sosiale skal fungere. I bofellesskapet er det som sagt også et viktig element at beboerne er involvert i utviklingsprosessen.

Jeg tenkte først det ville være vanskelig å starte et rent vegansk bofellesskap, men etterhvert virket det ikke så urealistisk. Hvorfor ikke prøve? Veganere har allerede noe viktig til felles som kan gjøre at man lettere har tillit til hverandre, noe som er viktig å ha med gjennom prosessen. Jeg hadde kontakt med andre som var interessert i noe av det samme, og sammen bestemte vi oss for å kjøre på!

Slik kan et bofellesskapstun se ut. Illustrasjon fra The Viva! Project som jobber for å utvikle bærekraftige urbane landsbyer i New Zealand. http://thevivaproject.org.nz

Hvilken respons har dere fått fra interesserte, evt. arkitekter eller utbyggere dere har vært i kontakt med? Har noen av dem reagerte spesielt på det at det skal være vegansk?

Vi har vel ikke fått annet enn positive responser. Vi har hatt interesserte par som har trukket seg fordi det ble vanskelig at bare én av dem var veganer, noe som er synd. Vi ønsker å ha med flest mulig, men samtidig er det viktig for oss at på dette éne stedet skal veganisme være standarden.

Vi har diskutert hva det skulle bety at bofellesskapet er vegansk og stiller ikke krav til at beboerne skal være veganere. Det holder at man stiller seg positiv til veganisme og lever vegansk når man er i bofellesskapet.

Hva er de største fordelene med å bo i bofellesskap, slik du ser det?

Det er mange fordeler med å bo i et bofellesskap framfor å kjøpe en vanlig bolig. Måten bofellesskapet utvikles, hvor beboerne er delaktige og kan komme med ønsker og behov, gjør at man ofte får bedre tilpassede boliger med unik arkitektur og bærekraftige løsninger. I noen tilfeller kan det også føre til rimelige boliger, siden man slipper mellomleddet med en kommersiell utbygger.

Det sosiale miljøet man blir en del av gir trygghet og stimuli. Et bofellesskap bygges slik at det legges til rette for at man lett møter andre i hverdagen. Man har gjerne middager i felleshuset et visst antall dager som man kan være med på. Barn har lekekamerater rett i nærheten. Foreldre kan få avlastning. Det er enkelt å organisere aktiviteter og arrangementer. Samtidig har man privatliv og fred i egen bolig.

Det er viktig at man har valget om å være sosial eller privat. Bofellesskapet som boform må ikke forveksles med et kollektiv hvor man deler alt og deler samme bolig. Hver husstand vil for eksempel ha sitt eget kjøkken, samtidig som man har mulighet til å spise sammen med andre når man ønsker det i felleshuset.

Når man deler på ressurser får man tilgang til mer utstyr, verktøy, etc. enn når hver husstand må kjøpe alt man selv har behov for. Vi ønsker også å legge til rette for dyrking av grønnsaker, frukt og bær på området vårt. Vi har vært inne på tanken om å få laget et naturbasseng, hvor vannet renses av planter! Herlig på varme dager!

Det er fantastisk kult at det er vi, beboerne, som bestemmer hvordan vi vil ha det!

Har dere ofte møter? Når er eventuelt neste?

Mye av kontakten vi har med hverandre foregår i facebookgrupper. Men vi prøver å møtes jevnlig, både internt i gruppa og i forbindelse med åpne infomøter.

Det neste som skjer er at vi skal være tilstede på vegantreffet på Kasbah 6. mai. Alle interesserte kan da slå av en prat med oss og stille spørsmål om ting de lurer på.

Som nevnt er neste sosiale vegantreff førstkommende søndag 6. mai. Det er åpent for alle veganinteresserte og ikke bare veganere. Og denne gangen kan du treffe Jørund og andre representanter fra Grønt nabofellesskap der! Eventen på Facebook: NVS Vegantreff Oslo, 6.mai