Høringssvar til Høring av forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr
Høringssvar til Høring av forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr

Høringssvar til Høring av forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr

Hvit mink med øyeskade
Hvit mink med øyeskade. Fra innsiden av en av de to minkhallene eiet av regionleder i Rogaland og Hordaland Pelsdyralslag. Foto: Nettverk for dyrs frihet. Informasjon: www.forbypels.no

Landbruks- og matdepartementet sendte 22. november 2018 forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr og forslag til ordning for økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere til høring. Her ber regjeringen om eventuelle synspunkter på forslagene innen 31. januar 2019, og Norsk vegansamfunn var blant de mange organisasjoner og privatpersoner som sendte inn sitt svar.

NVS sa i sitt inspill at vi er kategorisk enig i et forbud mot pelsdyropdrett, da ingen av dyrene i pelsindustrien lever i miljøer som oppfyller Dyrevelferdslovens krav. Videre argumenterte vi for et forbud i det dyrene i pelsdyrindustrien avlives på en smertefull måte, noe vi også mener bryter med norsk lov.

I lovforslaget er det foreslått å forby pelsdyrhold med det samme, men man skal ha en avviklingsperiode fram til 1. februar 2025 for dem som driver med oppdrett av pelsdyr i dag. Det er også foreslått kompensasjon for de som må avvikle sin pelsdyrindustri. I vårt høringsforslag har vi ikke sagt noe om kompensasjonen, da vi mener dette ikke er noe vi ønsker å legge oss opp i. Det viktige for oss er å vise at vi er et forbud som vil kutte ned på dyrs lidelse.

Saken er nå til behandling.