Bli medlem i livssynssamfunnet Norsk vegansamfunn
Bli medlem i livssynssamfunnet Norsk vegansamfunn

Bli medlem i livssynssamfunnet Norsk vegansamfunn

I 2015 ble veganisme anerkjent som livssyn av Likestillings- og diskrimineringsombudet og den Europeiske menneskerettskommisjonen har sagt klart at vegansisme er omfattet av livssynsbegrepet. Det betyr at veganere har en lovfestet rett til å ikke bli diskriminert fordi de er veganere. Veganisme som livssyn er en utvidelse av humanismen som mener at alle mennesker har en ukrenkelig egenverdi. Veganere mener at også dyr har egenverdi.

Bakgrunn

Den tidligere interesseorganisasjonen Norsk vegansamfunn vedtok på årsmøtet i 2020 at det skulle opprettes et livssynssamfunn med samme navn. Etter et ekstraordinært årsmøte sommeren 2020 ble det vedtatt at den daværende interesseorganisasjonen skulle legges ned og overføre alle rettigheter og midler til det nye livsynssamfunnet når dette ble stiftet.

30. august 2020 ble livssynssamfunnet Norsk vegansamfunn stiftet.

Livssynssamfunnet Norsk vegansamfunn har som fremste formål å fremme veganisme og et vegansk livssyn med fokus på dyrenes perspektiv – og gjennom dette gjøre det lettere for mennesker å ta dyrevennlige valg.

Medlemskap

Medlemskap er gratis, men betinger på at du støtter opp under §1-3 i vedtektene. Du må også være utmeldt av andre registrerte tros- eller livssynssamfunn for at vi skal kunne søke om statsstøtte for ditt medlemskap (sats for 2023 er 1419 kr per medlem per år).

Dersom du ønsker å melde deg ut fra ditt nåværende tros- eller livssynssamfunn for å bli ordinært medlem hos oss så ber vi deg om å ta kontakt med ditt nåværende livssyns- eller trossamfunn for å melde deg ut.

Innmeldingssiden finner du her. Det kreves bankID for å blir registrert som medlem.