Archive | Debatt og kommentarer

Framtiden

Jeg tror også på tilrettelegging i samfunnet slik at det blir lettere for folk å ta valget om å ikke støtte utnytting av dyr. Derfor er jeg medlem av og aktiv i Norsk vegansamfunn, som nettopp har dette som et av sine mål.

Forskjellige paradigmer

Etter min mening ser vi i dag en kollisjon mellom to paradigmer, blant annet i denne debatten. Det gamle paradigmet ser det som en nødvendig rett at mennesket kan bruke ikke-menneskelige dyr til sin fordel. Innenfor det nye paradigmet kan man ikke rettferdiggjøre å bruke dyr slik det har vært tradisjon for.

[print_link]

Org.nr.: 895215732 / Bankkonto: 1503.71.30351 / e-post: kontakt@vegansamfunnet.no