Framtiden
Framtiden

Framtiden

Av Jørund Aase Falkenberg, Norsk vegansamfunn

Publisert 28. desember (www.nyemeninger.no). Kommentar til innlegg av Elisabeth Hoen i debatten Mennesker og dyr startet av Truls Wyller 21.desember.

Jeg tror også på tilrettelegging i samfunnet slik at det blir lettere for folk å ta valget om å ikke støtte utnytting av dyr. Derfor er jeg medlem av og aktiv i Norsk vegansamfunn, som nettopp har dette som ett av sine mål. Så er det viktig å få ut informasjon om at det finnes et alternativ til å være avhengig av animalske produkter. De fleste har antakelig en oppfatning om at disse produktene som de har vokst opp med er nødvendige og tenker da at de ikke har noe valg. Da er det også viktig å presentere en rasjonell og konsekvent sammenheng og ikke undervurdere folks logiske sans. Jeg tror for eksempel at alle forstår at det ikke er noen prinnsippielle forskjeller mellom kjøtt fra kuer og melk fra kuer om de blir klar over sammenhengen. I en debatt om voldtekt ville det ikke blitt ansett som rasjonelt å argumentere for at det ville være ok om voldtekter forgikk på en mer skånsom måte.

Jeg tror det er en farlig strategi å bruke mye energi på reform av dyrenæringen. Da ender man som Dyrevernalliansen som reklamerer for at folk skal spise økologisk gris og egg fra frittgående høner, uten at det nevnes at også dette er utnytting. Folk lulles inn i en tro på at de gjør noe bra når de spanderer noen ekstra kroner på økologisk kjøtt og næringen er fornøyd. Det sementerer gamle oppfatninger om at vi har rett til å bruke andre til vår fordel, så lenge de tilhører en annen art. Hadde energien til mennesker som er opptatt av rettferdighet for dyr blitt brukt på å presentere det virkelige alternativet til folk, kunne vi kommet langt på kort tid.

Jeg tror mange tenker om «dyrevernere» at de aldri blir fornøyde, at de har en skjult agenda, at når det er blitt innført «bedre» forhold» for dyr, så vil de bare kreve enda mer. Jeg synes vi skal være ærlige og si at utnytting er utnytting, enten det skjer på den ene eller andre måten. At vi skal si: «ja, vi har som mål å la utnytting av dyr bli et tilbakelagt kapittel i menneskets historie, og vi har gode argumenter for hvorfor vi bør jobbe for dette». For at folk skal bli klar over at de har et faktisk valg, bør de få informasjonen de trenger. Å modifisere informasjonen fordi en tenker at «dette er for mye for folk», tror jeg virker mot sin hensikt. La oss ta både oss selv og andre mennesker og selvfølgelig de ikke-menneskelige dyrene på alvor.

Vi vet ikke hvordan framtiden blir, men den blir ofte som vi ikke har tenkt. Det har skjedd store sosiale endringer tidligere, f.eks. avvikling av slavehold, kvinnefrigjøring, etc. Selv om det er store krefter i sving for å hindre avvikling av dyrenæringen, så skal vi ikke undervurdere samfunnets potensiale til radikal endring. For hvert menneske som velger å bli veganer, blir vi sterkere og kommer nærmere målet.