En seier for pelsdyrene, men annen dyreutnyttelse består
En seier for pelsdyrene, men annen dyreutnyttelse består

En seier for pelsdyrene, men annen dyreutnyttelse består

Pressemelding:

Arbeiderpartiet vil avvikle pelsnæringen. Det er et skritt i riktig retning.

Norsk vegansamfunn ønsker å gratulere Arbeiderpartiet med vedtaket om å avvikle pelsnæringen. Pelsnæringen er en bransje som utsetter dyr for ubeskrivelige lidelser. Vedtaket representerer en viktig anerkjennelse av at mennesker ikke fritt kan utnytte dyr til sine formål. Samtidig er det viktig å påpeke at det pelsnæringen ikke skiller seg prinsipielt fra andre former for husdyrhold og at det er langt igjen til at dyr av andre arter blir rettferdig behandlet.

I den nye dyreveldferdsloven går det fram at dyr har egenverdi og ikke skal utsettes for unødvendig lidelse. Dette blir ikke fulgt opp på en konsekvent måte, hverken i politikk, næringspraksis eller samfunnsdebatt. Millioner av dyr holdes i fangenskap og tas livet av hvert år for å dekke menneskers smakspreferanser. Når vi vet at mennesker kan leve uten bruk av animalske produkter og at dyrene er i full stand til å føle smerten vi påfører dem, forstår vi at utnyttingen av dyr til menneskers formål representerer et grotesk historisk overgrep.

Norsk vegansamfunn mener det er på tide med en grunnleggende debatt om bruken av andre arter. Mediene har her et ansvar. Norsk vegansamfunn står for et standpunkt som en voksende bevegelse av folkelig engasjement og akademisk kunnskap går inn for: Vi må forlate et historisk paradigme som skiller mennesker fra andre dyrearter og rettferdiggjør overgrep – all bruk av dyr må avvikles, enten det dreier seg om mennesker eller andre arter.

Med vennlig hilsen
Norsk vegansamfunn
v/ Kaja Østerud, leder (2011)