Diskriminert veganer fikk medhold hos LDO
Diskriminert veganer fikk medhold hos LDO

Diskriminert veganer fikk medhold hos LDO

En veganer som i fjor sommer ble diskriminert i arbeidssammenheng, klagde til Likestillings- og diskrimineringsombudet – og fikk medhold.

Tekst: Marte Munkeli og Andrea Bruer

I juli 2014 skrev vi om Maren Oftebro, som mistet tilbudet om sommerjobb ved DNT-hytta Snøheim da hun fortalte at hun var veganer. I oktober samme år skrev vi at DNT hadde beklaget dette, men at saken nå var til behandling hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), siden Oftebro ønsket en prinsipiell avgjørelse.

Fotografi av "Justice statue" ved Dublin slott. Statuen er av en kvinne drapert i tungt stoff. I høyre hånd holder hun et sverd som peker skrått oppover. I venstre hånd holder hun en gammeldags vektskål som er likestilt. Bak den grå statuen er det blå himmel, og man kan se øverste del av sokkelen under henne. Hun har et rolig og bestemt ansiktsuttrykk.
Veganisme er ingen saklig grunn til at noen skal behandle deg urettferdig og diskriminere deg. Foto: RickMunish. Lisens: Creative Commons BY-SA 3.0.

Veganisme har diskrimineringsvern

LDO har nå konkludert med at det ikke var grunnlag for å trekke tilbake et jobbtilbud fordi at søkeren var veganer, og at dette er å anse som diskriminering på grunn av livssyn. De skriver følgende i saken:

«Ombudet kom til at arbeidsgiveren, et overnattingssted, diskriminerte på grunn av livssyn fordi arbeidsgiver ikke vurderte mulig tilrettelegging, eller spurte søkeren hva som skulle til for å tilrettelegge for et vegansk kosthold. I behandlingen av saken tok ombudet stilling til om veganisme må forstås som et livssyn, eller kun som et kosthold. Etter gjennomgang av forarbeidene til diskrimineringsloven om etnisitet, og uttalelser fra den Europeiske Menneskerettskommisjonen, kom ombudet til at veganisme må forstås som et livssyn. Veganisme har dermed et diskrimineringsvern etter diskrimineringsloven om etnisitet.»

Brøt diskrimineringsforbud

LDO skriver også i sin uttalelse at «Turisthytte (Snøheim, vår anm.) brøt forbudet mot diskriminering på grunn av livssyn i diskrimineringsloven om etnisitet § 6 da jobbtilbudet til A (Oftebro, vår anm.) ble trukket.»

Les hele klagesaken og uttalelsen til LDO på LDOs nettsider.

Vi håper denne saken er til inspirasjon for andre veganere. Husk at du kan ta kontakt med både oss i Norsk vegansamfunn og LDO dersom du føler deg diskriminert fordi du er veganer. Vi er her for alle veganere og gjør det vi kan for å hjelpe deg!

Norsk vegansamfunn vil for ordens skyld gjøre leserne våre oppmerksomme på at vi har vært i kontakt med LDO angående anonymiseringen av partene i saken. LDO informerte oss om at partene i denne saken var anonymisert med hensyn til den innklagende part. LDO forklarte også at var opp til oss om vi ønsket å dele saken som fortsettelse av den forrige, og altså avsløre at arbeidsgiver i denne saken var DNT. Norsk vegansamfunn har vurdert presseetikken i denne saken, og kommet frem til at ettersom denne saken allerede er kjent på vår nettside, og arbeidsgiver da hadde tilsvarsrett (som ble benyttet) i saken vår i fjor, er det rimelig at vi oppdaterer våre følgere om utfallet i denne saken. Det veier også tung at denne saken setter presedens for andre veganere i lignende situasjoner. Saken inspirerer forhåpentligvis andre veganere – som kanskje føler seg litt små når de blir diskriminert av et stort firma eller en stor organisasjon – til å klage inn saker der de har blitt diskriminert på grunn av veganisme.