Veganisk jordbruk
Veganisk jordbruk

Veganisk jordbruk

Den beste måten å produsere mat på er å gjøre det vegansk OG økologisk. Det har blitt sammenfattet i ett ord: ”veganisk”. Veganisk jordbruk skal produsere planteføde på en mest mulig etisk og bærekraftig måte. Dette er høyaktuelt i vår tid med klima-kollaps, og viktig for veganismen som bevegelse.

Oakcroft Organic Gardens i Cheshire. Foto: @ veganchatroom.co.uk
Oakcroft Organic Gardens i Cheshire. Foto: @ veganchatroom.co.uk

Tekst: Arild Tornes

Denne formen for plantekultivering har blitt kalt vegan-økologisk, veganisk, eller husdyrfritt jordbruk. For å sertifisere produsenter ble standarden Stockfree-Organic Standards utviklet i Storbritannia av Vegan Organic Network og The Soil Association. I Nord-Amerika promoteres den av Veganic Agricultural Network. Utenom disse stedene er det nettverk i New Zealand, Canada, Østerrike, Tyskland og Frankrike.

Det er flere steder hvor mange av de samme retningslinjene for plantedyrking følges, selv om de ikke er tilknyttet Stockfree- Organic Standards. Og det er enkelt å starte selv, i det små, i din egen hage, med å dyrke egen mat på en vegansk og økologisk måte.

Vegetabilsk, økologisk og ikkevoldelig

Det som skiller veganisk jordbruk fra konvensjonelt jordbruk kan summeres opp i tre punkter.

1) Produksjonen er helt vegetabilsk. Det er så klart bare planter som produseres – ikke dyr – men plantene produseres også kun med planter. En bruker ikke husdyrgjødsel, slakteriavfall, blod, ben eller andre animalske produkter for å stimulere jordens fruktbarhet. I stedet for brukes metoder som kompost, grønngjødsel, jorddekking og vekstskifte.

Stockfree

2) Siden den er økologisk skal den være mest mulig selvforsynt, uten kunstgjødsel, giftige plantevernmidler og GMO. Miljøvern- punktet er også viktig for å forsvare ville dyr fra menneskesamfunnets press.

3) Produksjonen skal ikke skade dyr. Det er derfor den er ikke-animalsk. Det får også flere konsekvenser. Ville dyr som konkurrerer om å få en bit av avlingen kan ikke stemples som ”skadedyr” og drepes, men må håndteres med kløkt og forebyggende tiltak.

Det det handler om er kombinasjonen av det veganske og økologiske komponentet; det er dets styrke som forener to viktige idealer. Sammen gir de en matproduksjon som beskytter dyr, miljøet, og gir en mer effektiv nyttiggjøring av ressurser med evne til å mette langt flere mennesker. Det finnes vegetabilsk jordbruk som ikke bruker gjødsel eller animalske tilsetningstoffer, samtidig som det IKKE er økologisk. Og økologisk planteproduksjon bruker som regel animalske produkter fra husdyr og er derfor IKKE hel-vegetabilsk eller vegansk.

Det er forskjellige måter å dyrke veganisk på. Det kan gjøres på alle mulig skalaer, fra privat hagedrift, dyrking i potter og kasser til kommersiell produksjon i stort omfang. Det kan utføres i form av skogs-hagebruk og permakultur. «Naturlig jordbruk» er navnet på en japansk form for jordbruk som stort sett drives helt plantebasert.

Er ikke grønnsaker veganske?

Veganere er vant til å rette oppmerksomheten på hva de putter i handlevognen, på forskjellen mellom vegetabilske og animalske varer. Mange vet kanskje ikke at produkter fra dyr i form av gjødsel og slakteriavfall ofte brukes for å produsere den vegetabilske maten. Det kompliserer spørsmålet om hvor en drar grensen mellom hva som er vegetarisk og hva som ikke er det.

Noen vil bruke det som et argument mot vegetarianisme/veganisme ved å påstå at det er umulig. Det er så klart ikke sant, da er det bare å vise til den veganiske dyrkningsformen. Men det sier litt om hvor infiltrert dyreutnytting og bruk av animalier er i hele samfunnet, og at det til en viss grad er umulig å leve «rent», i den forstand at vi gjennom personlig avholdenhet kan kutte all vårt støtte til det vi vil avskaffe.

Veganisme er ikke en «ren» livsstil, men et pragmatisk prinsipp vi styrer etter og et ideal vi sikter mot. Det er også andre viktige, relevante spørsmål, som hvordan produksjonen foregår ut over valget mellom forskjellige typer råvarer. Konvensjonelt økologisk landbruk tar en rekke andre verdifulle hensyn. Samtidig henger det sammen med husdyrbruket. Den delen er det både etiske og miljømessige grunner til å klippe vekk. Veganisk jordbruk tar med det beste fra begge verdenene. Veganere bør derfor involvere seg i matproduksjonen og ikke bare i forbruket.

Støtt veganisk!

Vi har muligheten til å støtte en bedre matproduksjon ved å dyrke selv, støtte veganiske initiativer og spre kunnskap om denne type dyrknings-metoder. Her er de organiserte nettverkene som Vegan Organic Network og Veganic Agricultural Network viktige ressurser med mye erfaring og kompetanse på lager. Deres nettsider har artikler om hvordan du kan kommer i gang og håndterer forskjellige utfordringer i dyrkningsprosessen. Vegan Organic Network søker for tiden flere medlemmer og folk som vil spre budskapet. Det er ikke nødvendig å være veganer eller matprodusent for å være medlem. Som medlem får man Growing Green International to ganger i året.

Et annen stykke lesestoff er boken Growing Green – Organic Techniques for a Sustainable Future av Jenny Hall og Iain Tolhurst. Den gir en grundig innføring i den veganiske metoden og er en uunnværlig guide for alle dyrkere. Den fungerer som et supplement til Stockfree-Organic Standards.