Palmeolje dreper regnskogen
Palmeolje dreper regnskogen

Palmeolje dreper regnskogen

Palmeoljeproduksjon er en hovedaktør bok hogst av Asias regnskog og utrydding av dens truede dyrearter. Paradoksalt nok finnes palmeolje i flere produkter som er sertifisert veganske.

Macaque aper i Borneo. Bildet fra Rainforest Action Network.
Macaque aper i Borneo. Bildet fra Rainforest Action Network.

Tekst: Arild Tornes

Regnskogen er hjemmet til mer enn halvparten av alle verdens plante- og dyrearter. Den blir kalt jordens lunger fordi den produserer oksygen og binder store mengder CO2. Hogst av regnskogen er anerkjent som et stort miljøproblem. Med tanke på alle skapningene som bor der er det også en viktig dyrerettighetssak. Vi ødelegger deres hjem, fordriver og dreper dem. Palmeoljeproduksjon er en av hovedårsakene. Og palmeolje finnes i mange produkter som er «vegan-godkjent». Er ikke det en selvmotsigelse?

Framtiden i våre hender, Grønn hverdag og Regnskogsfondet har satt kritisk søkelys på dette temaet den siste tiden. De har lagd en palmeoljeguide som gir oversikt over produkter med og uten palmeolje.

Rasering av skogene

Hogst av regnskogen står for to tredeler av alle menneskeskapte CO2 utslipp, og den er en vesentlig bidragsyter til at omtrent 50 000 plante- og dyrearter dør ut hvert år. Både mennesker og andre dyr som lever i regnskogen får sitt livsgrunnlag ødelagt og blir fordrevet. Spesielt ikkemenneskelige dyr blir drept og sultet i hjel som konsekvens av avskogingen.

Hvorfor hogges regnskogen? De største årsakene er jordbruk og kvegdrift. Andre faktorer er mineralutvinning og hogst av tømmer. Situasjonen er svært kritisk. Hvert andre sekund forsvinner en mengde regnskog på størrelse med en fotballbane. I Sør-øst Asia er palmeoljeplantasjer den viktigste årsaken til avskoging.  Omtrent 85% av all palmeolje produseres i tropiske land som Malaysia, Indonesia og Papua Ny-Guinea. Skog brennes og jevnes for å plante store monokulturer med palmer. I Indonesia går den destruktive utviklingen raskest. En UNEP (United Nations Environment Programme) rapport har anslått av landets regnskog kan være helt ødelagt innen 2022.

Palmeoljeplantasjer sprer seg på grunn av stor etterspørsel etter billig palmeolje på det vestlige marked. Palmeolje brukes i mange ferdigprodukter. Ofte er det ikke oppgitt som ingrediens, men skjuler seg ofte under betegnelsen «vegetabilske oljer» eller «vegetabilsk fett». Produsentene vil skjule sine deltakelse i ulumskheter. Det er viktig å ikke blande sammen palmeolje og kokosolje! Det er to forskjellige produkter som ikke kommer fra samme produksjon.

Vegansaken, regnskogen og forbruksetikk

Veganere har sikkert hørt om hvordan regnskog ofres til produksjon av husdyrfôr. Det er tilfellet at en hel-vegetabilsk – vegansk –  matproduksjon for mennesker hadde vært mye mer skånsom for skogene fordi den er mer ressursbesparende. Men dessverre så kan en vegansk diett inneholde mer palmeolje, siden det ofte brukes som en erstatning for meieriprodukter. Siden palmeolje er et vegetabilsk produkt oppfattes det ikke umiddelbart som problematisk av veganere, så lenge vi ikke kjenner til hvordan produksjonen foregår. Det kan skape litt forvirring i våre moralske kompass. Vegetabilsk føde er tross alt det eneste etiske alternativet til produkter lagd av undertrykte og drepte dyr. Men veganismens agenda har alltid vært å bekjempe all utnytting av dyr så måten det gjøres på bør være irrelevant så lenge den er saklig og effektiv. Om dyr utnyttes som ledd i produksjon av  animalske eller vegetabilske produkter bør egentlig være irrelevant.

Et spesielt dilemma for veganere er at utvalget av akseptable produkter allerede er relativt begrenset og at palmeolje brukes mye i en rekke hel-vegetabilske produkter. Det gjelder også for produkter som er sertifisert som veganske. Den internasjonale veganlogoen er en merkeordning som indikerer at utnytting av dyr ikke skjer som ledd i selve vareproduksjonen. Den forsikrer oss om at varen ikke kommer fra husdyrbruk, ikke inneholder noen animalske produkter, og at ingen dyr brukes som test- og forsøksobjekter. Så skaden mot dyr som palmeoljeproduksjonen står for, fanges ikke opp av den avgrensingen. Palmeolje har blitt heftig diskutert i veganmiljøer. The Vegan Society har tatt det opp internt, men har ikke kommet frem til noen enighet. Det er likevel en rekke veganere som tar til ordet for å boikotte palmeoljeprodukter helt.

Det å ikke handle tønner og flasker med palmeolje er enkelt nok, men produkter er dessverre ispedd svært mange ferdigprodukter i små kvanta. Ofte brukes det som et alternativ til meieriprodukter, og meieriprodukter er ikke noe etisk alternativ! Det er alltid en pragmatisk og etisk grunnholdning som sier at vi bør gjøre det vi kan, selv om vi ikke klarer det helt. Ingen er perfekte, men alle monner drar. Vi kan nekte å betale for palmeolje. Vi kan sende henvendelser til produsentene (spesielt dem med veganske produkter) og oppfordre dem om bytte ut ingrediensen med en annen. Vi kan også støtte dem som jobber for regnskogen og mot palmeoljeindustrien. Vi kan oppfordre dem å ta veganske hensyn med i beregningen og forstå behovet for varer uten både palmeolje og animalske produkter.

Samtidig er det viktig å forstå at vårt politiske engasjement for dyrene og skogene ikke kan reduseres til et spørsmål om hva du skal kjøpe i butikken. Vi må engasjere oss på alle plan for å forandre samfunnet hvis vi skal klare å avskaffe menneskehetens naturødeleggelser og dyreslaveri.

Noen etiske alternativer

Redwood Wholefood Company spesialiserer seg på veganske produkter og er kjent for merker som Cheezly, Cheatin’ og Vegideli. Tidligere har de hatt palmeolje i nesten alle sine produkter. Nå sier at de nå har lyttet til sine kunder som ikke ønsker palmeolje og går inn for å bli helt palmeoljefrie mot slutten av 2012. Produktene deres er også helt fri fra hydrogenert fett, GMO og kunstige tilsetningsstoffer. Redwood har et bra etisk omdømme. De skårte best på en test utført av Ethical Company Organisation (ECO) over vegetar-produsenters evne til å ta sosialt ansvar. Med i ECOs beregning var faktorer som dyrevelferd, menneskerettigheter, miljøvern og matintegritet.