Det økologiske argument for sosial likhet
Det økologiske argument for sosial likhet

Det økologiske argument for sosial likhet

Foto: Eddie Van 3000, Flickr

Forbindelsen mellom alt liv på planeten betyr at barrierene av ord, symboler og abstrakt tenkning kun er innbilte.

Tekst av One Green Planet, oversatt til norsk av Norsk vegansamfunn

Sosial ulikhet er et av de eviggrønne problemene på vår planet – et problem som har eksistert like lenge som menneskeheten. Ulikheten har antatt forskjellige former og variasjoner gjennom tidene, og har blitt utfordret (og i enkelte tilfeller overvunnet) av sosiale bevegelser over hele kloden, for eksempel kampene for borgerrettigheter, arbeideres rettigheter, kvinners rettigheter etc. Å utfordre strukturell undertrykkelse og sosiale normer er et tema som går igjen i disse tilsynelatende atskilte bevegelsene, men lite har blitt gjort for å gripe tak i det moralske grunnlaget for å forkaste alle former for ulikhet. En forståelse av økologi kan hjelpe oss et stykke på vei.

Når en plukker på en enkelt ting i naturen finner man ut at den er knyttet til resten av verden.

John Muri

Hvis du går til roten av rasisme, sexisme og spesiesisme, vil du se at alle disse sosiale ondene har en ting til felles: De stammer fra menneskers tendens til å identifisere og fremheve forskjellene mellom oss og den verden vi lever i. Denne driften til å framheve oss selv viser seg som fordommer mot og stereotypier av klasser av mennesker eller arter. Den får også velmenende mennesker til å gå mot sine moralske instinkter, og diskriminere eller være ufølsomme i måten de forholder seg til sine omgivelser. Økologi baserer seg på fakta om at alle levende skapninger på planeten og deres habitat ikke bare henger sammen, men faktisk er veldig like. Økologien belyser disse fascinerende likhetene og symbiotiske relasjonene som eksisterer mellom alt liv på planeten og planeten selv. Med en gang du blir oppmerksom på disse relasjonene kan du erkjenne at alle barrierene vi bygger med våre ord, symboler og abstrakte tenkning kun er innbilte.

Den unektelige sannheten er at menneskets overlevelse er avhengig av vårt habitat og organismene som er del av det, like mye som vårt habitats overlevelse er avhengig av oss. Derfor må vår plikt til å ta hensyn utvides forbi våre individuelle selv og våre samfunn, til å inkludere miljøet og alle levende skapninger. Dette baserer seg ikke på vitenskap eller religion – det er alminnelig sunn fornuft. Miljøbevissthet, naturvern, ikkevold, menneskerettigheter, dyrerettigheter og veganisme er ikke kun valg vi tar – de er logiske følger av en økologisk og etisk linse vi ser verden gjennom.

Oversatt med tillatelse fra http://www.onegreenplanet.org/

One Green Planet beskriver seg selv som et ”online økosystem”, som fremmer økologisk bevissthet, miljøvern og en vegansk livsstil. De har en holistisk tilnærming til vern av mennesker, ikke-menneskelige dyr og naturen. De skriver om kosthold og ernæring, vitenskap og teknologi, etisk og miljøvennlig forbruk, rasjonalisering av dyreutnytting og utrydding av truede arter. One Green Planet ble stiftet i 2010.