Vegansk evolusjon: Et nytt paradigme
Vegansk evolusjon: Et nytt paradigme

Vegansk evolusjon: Et nytt paradigme

Et fredelig og rettferdig samfunn er et vegansk samfunn, for så lenge mennesker utnytter andre dyr utøver de vold og arts-diskriminering. Angel Flinn fra veganforeningen Gentle World skriver her om hvor viktig veganismen er for vårt håp om en bedre verden.

Tekst av Angel Flinn, oversatt av Norsk vegansamfunn

Den veganske etikken står for de mest universelle etiske og åndelige idealer – ikkevold, rettferdighet, ærefrykt for liv og medfølelse for uskyldige. For dem av oss som anerkjenner veganismen som den praktiske anvendelsen av disse verdiene, er det grunn til å glede oss over at vi faktisk kan iverksette dem i det daglige. Det gjør vi simpelthen ved å fjerne de produktene og praksisene som innebærer utnytting, fra våre liv.

Selv om vi lever i en tid hvor verden mer enn noen gang har behov for disse verdiene, fortsetter denne etiske bevegelsen å bli marginalisert av samfunnet. Eksempelet som settes av et økende antall individer blir ofte møtt med motstand og trivialisering. Men konsekvensene av dette paradigmeskiftet er vidtrekkende og dyptgripende, og gir oss uvurderlige gevinster.

Ved å gjøre enkle grep med sine liv og leve som veganere – noe som betyr å eliminere all ens støtte til produkter og praksiser som utnytter dyr – kan folk redusere sitt økologiske fotavtrykk, forbedre sin egen helse og bidra til å bekjempe hungersnød. Vi kan også oppleve tilfredshet som kommer fra å gi et sterkt personlig og meningsfullt bidrag til en bedre og mer fredfull verden.

Ironisk nok kan det hende at jordens livsformer – hvis de skal overleve – nettopp er avhengig av at vi lærer våre lekse om empati, ansvarlighet og selvkontroll. Ved å leve etter det veganske idealet kan vi på én og samme tid ta tak i og fokus på alle de forskjellige samfunnsproblemene som forkrøpler vår sivilisasjon og truer vår overlevelse. Fra sult til klimaforandringer, masseutrydding og eskalerende vold – disse er de katastrofale problemene vi står ovenfor, problemer som er en klar indikator på at vi trenger en samfunnsendring i global skala. Når vårt samfunn nå står ovenfor et sammenbrudd, forårsaket av ressursmangler med påfølgende politiske konflikter, er det nødvendig at vi forbereder oss på et radikalt skifte. Det begynner med en perspektivendring hos hver enkelt av oss.

FNs organisasjon for ernæring og landbruk har konkludert med at «husdyrproduksjonen er en av de største årsakene til verdens viktigste miljøproblemer, inkludert global oppvarming, jordforringelse, forurensing av luft og vann og tap av biologisk mangfold.»

Mor og barn. Foto: Free Domain lisens.

Flere og flere oppdager fordommene og urettferdigheten som ligger bak undertrykkelsen og slaktingen av dyr – den som utøves kun for å tilfredsstille vår appetitt for kjøtt, egg, melk og andre produkter fra dyreindustriene. Det er ingen hemmelighet at disse konsentrasjonsleirene for dyr skaper grobunn for alle slags smittsomme sykdommer. Det har også blitt kjent at animalske produkter er skadelig for folks helse, og at husdyrhold, inkludert det som kalles ’økologisk’ og ’frittgående’, er delaktig i noen av de verste forbrytelsene mot planeten. Forbrukerne blir i økende grad klar over hvor ineffektivt det er å bruke korn til å fø dyr til å bli mat, og husdyrindustriens rolle innen matmangel og sult begynner også å få oppmerksomhet.

På tross av alt dette kan det virke som om veganismen synes så selvinnlysende at folk er redd for å åpne øynene for den. Det gjelder også for folk som er sterkt engasjert i å jobbe for andre gode saker. Hva er det som får oss til klamre oss så hardnakket til vaner som så åpenbart er unødvendige og grusomme?

Vår kollektive appetitt for produkter som tas fra dyrs kropper har drevet oss til å skape destruktive systemer basert på husdyrhold. På lang sikt er det ikke bare veldig lite bærekraftig, med det er også direkte skadelige for økosystemer, ville dyr og befolkningen i den tredje verden.

Mens verdens befolkning fortsetter å vokse og industrialiseringen utvides, vokser også husdyrbruket og dets bivirkninger i takt. Resultatet er at vi i dag står ovenfor risikoen for kollaps av planetens livsopprettholdende systemer. FNs organisasjon for ernæring og landbruk har konkludert med at «husdyrproduksjonen er en av de største årsakene til verdens viktigste miljøproblemer, inkludert global oppvarming, jordforringelse, forurensing av luft og vann og tap av biologisk mangfold.»

I tillegg har vårt samfunn desperat behov for løsninger på mange sosiale problemer. Vi har en pandemi av vold som blir stadig mer alvorlig, fra massakrer på skoler og arbeidsplasser, til seksuelle overgrep og familievold, og, så klart, krig og militarisme.

Men er det overraskende at vi opplever så mye aggresjon når vi nærer våre kropper (og dermed også våre sinn) med produkter av vold, lidelse og død? Og ikke nok med det, men vi later som om det er helt greit. Vi kan prøve å lukke øynene for sannheten om hva animalske produkter er, og hvor de kommer fra, ved å kjøpe dem i fine innpakninger. Men vi kan ikke la være å på et dypere nivå være bevisst den forferdelige virkeligheten. Volden som ligger implisitt i våre måltider og i andre livsområder – fra klær til kosmetikk – gjennomsyrer vår kultur på alle plan, fra det personlige til det globale.

Vegan

Over hele verden, døgnet rundt, blir uskyldige skapninger holdt i livslangt fangenskap og utnyttet. Samtidig blir de, i de fleste tilfeller, utsatt for tortur og til slutt brutalt drept. Og over hele verden, fortsetter folk som ellers er vennlige, omtenksomme og omsorgsfulle å ignorere – og å delta i – disse ufattelige grusomhetene.

Vår likegyldighet til andre skapningers lidelser er en akseptert sosial norm. Vi kan overvinne den ved å erkjenner at grunnleggende menneskelige verdier som rettferdighet, empati og respekt også bør gjelder for andre dyr. Ved å utvide disse verdiene til å inkludere ikke-menneskelige skapninger, har vi makt til å skape nye standarder for etisk atferd, motivert av vårt kollektive ønske om en bedre verden.

Når vi engasjerer oss for å spre veganske verdier taler vi for alle verdens beboere som menneskeheten gjør til ofre – fra ville dyr som jaktes og utryddes for å tilfredsstille menneskers overmål, til domestiserte dyr som avles, holdes i fangenskap (enten i bur, båser eller beiter) og som til slutt slaktes.

Denne syklusen av utnytting blir en tung byrde for planeten, for 10-talls milliarder av skapninger avles frem kun for å tilfredsstille menneskers begjær. Den hindrer oss også fra å utvikle oss videre i en mer fredelig retning, til et samfunn med en befolkning som tar prinsippiel avstand dra vold og blodsutgytelse.

Den omfattende volden vi ser i dag bør få oss til å revurdere vårt forhold til ikke-menneskelige dyr. Det er dem som er ofre for vår mest ekstreme og systematiske grusomhet. Vi må innse at de er ikke vår rettmessige eiendom – ikke noe mer enn mørkhudede, kvinner, barn eller andre følende skapninger er det. Som oss er de individer som verdsetter sine liv, føler smerte, frykter døden og har rett til å leve fri fra undertrykkelse. Hvis vi virkelig vil ha fred i verden, en verden hvor folk ikke frykter hverandre og hvor menneskeheten ikke er den mest voldelige av alle arter, så er det ingen vei utenom veganismen.

Verden står ved et vendepunkt. Vi kan ikke fortsette som om den gamle livsformen er holdbar for fremtiden. Hvis vi i det hele tatt skal ha en fremtid, vil ikke menneskene i denne fremtiden være avhengig av produkter som kommer fra utnytting, lidelse og miljøødeleggelser. Vi vil ikke produsere mat fra husdyrhold og slakterier, men fra fruktbare hager og veganiske gårder; folk vil være vennlige, medfølende, omtenksomme og rettferdige.

Det veganske idealet representerer ikke noe mindre enn det neste evolusjonære stadiet for menneskeheten. Dette kvantespranget kan virke fjernt fra dagens ståsted, men vårt håp for fremtiden ligger i dette skiftet.


Angel and Poof
Angel og Poof

Artikkelen ble opprinnelig publisert på nettsiden til Gentle World og er oversatt til norsk med tillatelse. Angel Flinn er informasjonsdirektør i Gentle World, en organisasjon som driver opplysningsarbeid for veganisme. Gentle World har baser i New Zealand og Hawaii. De har blant annet utgitt et par veganske kokebøker, reddet og omplassert forlatte og mishandlede dyr, og tilbyr veganske måltider til trengende.

Andre artikler av Angel Flinn: Et spørsmål om liv og død