Fristeder for dyr – En voksende trend

Animal sanctuaries eller dyrefristeder er steder hvor dyr som ikke kan leve fritt og vilt blir tatt vare på og gitt best mulig livsvilkår. De siste årene har vi fått flere slike initiativer i Norge og Sverige.

Hvor kommer veganismen fra og hvor lenge har det vært veganere?

Illustrasjon: Robyn Lee.

Er veganisme en nymotens greie, oppfunnet av sentimentale byfolk og batikkledde dyreelskere? Bli med på et spennende dykk i veganismens historie!

Veganisme og miljøet

Jordbruk er generelt et av de mest ressurskrevende og miljøødeleggende aspektene ved industriell livsførsel. Det dette betyr for oss som individer, er at om vi prøver å redusere bruken av bil, begrense mengdene vann vi sløser vekk, bli mer energieffektive og generelt minske vår påvirkning på miljøet, da burde vi også se nærmere på matvanene våre.