Et tidsskille?

Sommerens dyredebatt i Morgenbladet kulminerte 13. august med førstesideoppslaget ”Er det like galt å drepe en ku som å drepe et menneske?”. Kanskje representerer det et tidsskille, en historisk hendelse som det vil refereres til i framtiden.