Styret 2020

Mirjam Kammler (f. 96), leder

Mirjam er opprinnelig fra Tyskland, men oppvokst i Drammen. I dag bor hun i Oslo for å ta en master i utøvende musikk. Mirjam har vært vegetarianer siden hun var 14 og ble veganer som 20-åring. Hun ønsker å jobbe for en verden hvor dyr ikke lenger blir utnyttet.

Samuel Rostøl (f. 83), nestleder

Samuel er dyrerettsaktivist og grunnlegger av gruppen
Veganpreik. Han har vært veganer i 5 år, og har gjennom disse årene gjennom aktivisme og sosiale medier forsøkt å promotere veganisme som et rasjonelt og dyrevennlig perspektiv. Han har vært medlem i styret i 2 år, og ønsker å bidra i enda større grad til å løfte frem veganisme blant den norske befolkning.

Evelina Rønneseth (f. 98), sekretær

Evelina har vært veganer i omtrent tre år. For tida bor hun i Oslo, hvor hun er halvveis i jusstudiet ved UiO. Hun har en jobb hos Lovdata, og er i tillegg en publisert forfatter. Skriving utgjør en viktig del av livet hennes, det være seg skjønnlitteratur, leserinnlegg, juridisk argumentasjon, eller annet. Som dette kanskje hinter til, så er Evelina også glad i debatter og skriftlige bidrag til de diskusjonene som til enhver tid preger samfunnet – og dyrs rettigheter er helt klart et debattema som hun er ekstra engasjert i. Hun mener at saklighet er en grunnleggende komponent i enhver diskusjon og meningsutveksling, og tror at man vil nå lengre med det man har å si dersom man er villig til å være imøtekommende overfor andre.

Anette Næss Elsås, kasserer

Anette Næss Elsås er student og bosatt i Narvik. Hun valgte å fortsette som kasserer fordi hun har lyst til å være med og bidra i arbeidet for at Norsk vegansamfunn i 2020 kan bli en livssynsorganisasjon. I tillegg til å ha vært kasserer i 2019 og perioden 2014–2016, har hun flere års erfaring innenfor økonomi og administrasjon.

Ingunn Elstad, styremedlem

Ingunn er 27 år gammel, bosatt i Lillestrøm kommune og har en bachelorgrad i PR og samfunnspåvirkning. Hun har vært veganer i tre år. De to siste årene har hun blogget om veganisme og i hovedsak veganske produkter. Ingunn ønsker å gjøre det enklere for veganere i den enorme produktjungelen. Hun håper å kunne bidra til å fokusere på veganisme i samfunnet ved hjelp av verktøy som hun har tilegnet seg gjennom bachelorgraden.

Henrik Kjellmo Larsen, styremedlem

Henrik har vært veganer i 5 år. For Henrik sto og står matgleden sentralt i hans formidling av veganisme. Han liker å gjør veganisme så tilgjengelig som mulig, basert på et verdisett godt forankret i respekt og kjærlighet for dyr, mennesker, samt ønske om å redusere bidraget til klimakrisen. Henrik er klar i sine syn på dyrevelferd, miljøkonsekvenser og helse, dog mener han det er viktig å se hele mennesket. En person er mer enn hva en forbruker, og gjennom jobben som yogalærer bruker han mye tid til det å fasilitere for at folk kan gjøre gode valg, uten å glemme at alle mennesker går gjennom en prosess som for noen tar lengre tid enn andre. Som styremedlem i NVS har han i det siste året bidratt til å fremme veganismegjennom stand-ansvar på flere festivaler samt offentlig debatt, og samarbeider nå med Oslo Vegetarfestival om å organisere sosiale events og hangoutområdet på festivalen. Han er også styremedlem i Veggispreik – opplysningskontoret for matglede (omg), og sitter som representant for NVS i Dyrenes krisefond.

Solfrid Løkke, styremedlem

Solfrid er 44 år og bor i Fredrikstad sammen med mann og datter på 18 år. Hun jobber som realfagslærer i videregående skole og har vært veganer i snart to og et halvt år. Solfrid er opptatt av miljøet, men er veganer for dyrene. Ønsket om å sitte i Norsk vegansamfunn sitt styre springer ut fra ønsket om å gjøre noe for dyrene. Solfrid er frivillig for Mdg i Fredrikstad og konsentrerer bidraget sitt der til å lage god vegansk mat til noen av møtene deres. Ellers er et av målene til Solfrid for 2020 å delta på minst 1, helst 2 cube hver måned da hun ser det som en veldig fin form for aktivisme. I 2019 har Solfrid startet opp vegantreff i Fredrikstad/Sarpsborg og trives godt med det. Hun liker også godt arbeidet med å koordinere vegantreffene rundt omkring i landet, som er en av hennes oppgaver i Norsk vegansamfunn.

Ingvild Rødahl, styremedlem

Ingvild er 33 år, bor på Tøyen i Oslo og har vært veganer i omtrent tre år. Hun har tidligere vært aktiv i ulike organisasjoner og synes det er viktig å være positiv når man skal fremme veganisme. Hun er spesielt opptatt av å spre kunnskap til barn og ungdom.

Renate Yvonne Mikkelsen Prestegård, vara

Renate er 30 år og bor i Stavanger. Hun er barne- og ungdomsarbeider, jobber med hørselshemmede barn og unge, og er selv hørselshemmet. Renate brenner veldig for klimasaken, og det var det som gjorde at hun ble gjort oppmerksom på veganisme og dyrevelferd. Renate har vært veganer i 5 år, og engasjert seg i ulike fora gjennom aktivisme, sosiale medier og vegantreff. Hennes motivasjon til å sitte som vara i styret er at hun har vært lokalkoordinator i NVS i noen år, og tror det kan være interessant å på sikt ta del i møtevirksomhet og også jobbe med å fremme veganisme på nye plattformer.

Rose Eleni Pålerud, vara

Rose er 41 år, bor i Oslo (kommer fra Tinn) med mann og 2 sønner på 14 og 18 år. Hun jobber som kundebehandler i Sporveien, hvor hun også har tillitsverv og er styremedlem i foreningens klubb. Rose har stilt som kandidat til Coop Årsmøte, hvor hun bl.a. ønsker å fremme mer helt plantebaserte produkter.

Hun glad i planter, blomster og dyrking av spiselige vekster. Derfor er hun med i plantegruppa til i Botanisk hages venner for å lære mer. Her har hun nå delansvar for sommerblomstene. Rose ønsker å kunne inspirere flere til å velge vegansk hvor det er mulig, og på den måten få folk til å se all den gode maten som finnes. Hun vil jobbe mot å fjerne animalske ingredienser i produkter hvor det ikke er nødvendig (erstatte med vegetabilske alternativer).