plikt til å hjelpe skadde dyr
plikt til å hjelpe skadde dyr