Tag Archives | årsmøte

Velkommen til årsmøte i Norsk vegansamfunn.

Velkommen til årsmøte i Norsk vegansamfunn

Vil du være med på å fremme veganisme og dyrs interesser i Norge? Foto: Pixabay.com Det nærmer seg tid for årsmøte i Norsk vegansamfunn. Vi ønsker alle medlemmer velkomne! Velkommen til Norsk vegansamfunns årsmøte i Oslo søndag 18. februar. Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og er viktig for å forankre demokratiske beslutninger. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til […]

Ekstraordinært årsmøte

Norsk vegansamfunn ønsker velkommen til ekstraordinært årsmøte i Oslo søndag 29. oktober.

På det ekstraordinære årsmøtet skal det velges nye styremedlemmer. Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og er viktig for å forankre demokratiske beslutninger. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å delta.
Meld deg på ved å sende en epost til kontakt@vegansamfunnet.no senest 28. oktober.

Her finner du mer informasjon om det ekstraordinære årsmøtet.


Tid: Søndag 29. oktober kl. 13.00
Sted: Grupperommet på Deichmanske bibliotek, Majorstuen filial
Adresse: Harald Hårfagres gate 2, Oslo (få minutters gange fra Majorstua t-banestasjon)
Velkommen til årsmøte i Norsk vegansamfunn.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte i NVS

Velkommen til ekstraordinært årsmøte i Norsk vegansamfunn søndag 29. oktober. Tekst: Redaksjonen Norsk vegansamfunn ønsker velkommen til ekstraordinært årsmøte i Oslo 29. oktober. På dette møtet skal det velges nye styremedlemmer i foreningen. Styret sender ut innkalling med sakspapirer til alle medlemmer to uker før møtet, den 15. oktober. Der informeres det nærmere om agenda […]

Norsk vegansamfunns årsmøte

Vi ønsker velkommen til Norsk vegansamfunns årsmøte i Oslo søndag 12. februar. Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og er viktig for å forankre demokratiske beslutninger. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å delta.

Meld deg på ved å sende en epost til kontakt@vegansamfunnet.no senest 9. februar.

Her finner du flere detaljer om årsmøtet, inkludert viktige frister og info om styreverv.

Tid: Søndag 12. februar kl. 14.00–17.00
Sted: Kinoteket på Deichmanske bibliotek, Majorstuen filial, Oslo
Adresse: Harald Hårfagres gate 2, noen få minutters gange fra Majorstuen t-banestasjon.

Bli medlem!

Velkommen til Norsk vegansamfunns årsmøte 12. februar

Det er snart tid for årsmøte, og alle medlemmer i Norsk vegansamfunn er velkomne! Velkommen til Norsk vegansamfunns årsmøte i Oslo søndag 12. februar. Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og er viktig for å forankre demokratiske beslutninger. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å delta. Alle medlemmer skal ha fått tilsendt innkalling. Den endelige fristen for å melde seg […]

Norsk vegansamfunns årsmøte

Det nærmer seg tid for årsmøte! Dato og tid blir søndag 14. februar 2016 klokken 14, og møtet vil finne sted i studentlokalet Escape i Gaustadalléen 23 B ved Forskningsparken i Oslo.

Sakspapirene blir sendt ut to uker før møtet. Alle betalende medlemmer er velkomne på årsmøtet!

Er du usikker på om du har betalt kontingenten?
Bare meld deg på, og hvis du ikke hører noe fra oss, er alt i orden. Hvis du ikke har betalt kontingenten, gir vi deg beskjed om hvordan du kan ordne dette.

Vil du delta på årsmøtet?
Hjertelig velkommen! Meld deg på via e-post (kontakt@vegansamfunnet.no) senest 11. februar.

Vil du stille til valg?
Så bra! Da må du sende oss en e-post senest 20. januar.

Viktige datoer for årsmøtet:
20. januar: Frist for å melde forslag til vedtektsendringer og saker som ønskes behandlet på årsmøtet, samt melde interesse for styreverv.
30. januar: Styret sender ut sakspapirene for årsmøtet med informasjon om blant annet agenda og personer som stiller til valg som styremedlemmer.
11. februar: Frist for å melde deltakelse til årsmøtet. Alle medlemmer som har betalt kontingenten for 2015 eller 2016 er velkomne til å delta, og har talerett og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet er lukket for ikke-medlemmer, men det kan gjøres unntak for media eller andre personer som har interesse av å delta på møtet. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle av det sittende styret. Deltakelse meldes på kontakt@vegansamfunnet.no
14. februar: Årsmøtet avholdes. Kun personer som er påmeldt innen fristen 11. februar vil få adgang til årsmøtet.
Senest 14. mars: Referat fra årsmøtet sendes ut til medlemmene.

Hva skjer på årsmøtet?
På årsmøtet går vi gjennom resultatene fra året som har gått, og vi behandler eventuelle forslag til vedtektsendringer. I tillegg velger medlemmene nytt styre. Det er også mulig for medlemmene å ta opp problemstillinger og komme med forslag til hvordan foreningen skal arbeide videre.

Årsmøtet er Norsk vegansamfunns høyeste organ, og er viktig for å forankre demokratiske beslutninger. Vi oppfordrer så mange som mulig av våre medlemmer til å delta. Vi oppfordrer medlemmene våre til å gjøre seg kjent med vedtektene våre. Si ifra innen 20. januar om du har forslag til vedtekstendringer.

Vil du sitte i styret?
Alle medlemmer fra hele landet kan være med i styret, og man kan ha styremøter over internett om det passer best. Det er viktig at du er klar over at kun veganere kan stille til valg i styret. Å sitte i styret i Norsk vegansamfunn er både morsomt, lærerikt, interessant og nyttig, i tillegg til at det er en fin måte å drive praktisk arbeid for å spre veganisme på og få organisasjonserfaring.

Det tar samtidig tid og krever en del arbeid – forutsatt man ønsker et visst aktivitetsnivå i foreningen. Derfor det er viktig at de som melder sin interesse har nok tid til arbeidet, og er motiverte til å delta aktivt og med egne initiativ. Foreningens aktivitetsnivå avhenger altså av hvor god tid og kapasitet styremedlemmene har til å bidra. Litt aktivitet i foreningen er likevel alltid bedre enn ingen foreningsaktivitet, så vi oppfordrer derfor alle interesserte til å melde seg.

Ønsker du et spesifikt styreverv?
Styret skal bestå av fem til syv styremedlemmer og opptil tre varamedlemmer. Meld fra om du ønsker å stille til valg i spesifikke styreverv (leder, nestleder, kasserer, sekretær) eller som vanlig styremedlem. Alle verv er i utgangspunktet åpne for at medlemmer kan stille til valg, men i år er det spesielt leder, nestleder, sekretær og ordinære styremedlemmer som er aktuelt.

Vi oppfordrer kandidater til å skrive en kort presentasjon av seg selv, hvorfor de ønsker å stille til valg, og hva de kan bidra med. Denne informasjonen vil bli sendt ut med sakspapirene i forkant av årsmøtet, slik at medlemmene kan gjøre seg kjent med kandidatene. Vi vil helst unngå benkeforslag om styremedlemmer på møtet.

Vil du vite mer om styrearbeid i Norsk vegansamfunn?
Les gjerne mer om styreverv i § 8 i vedtektene våre eller ta kontakt med leder Marte Munkeli på e-post marte.munkeli@gmail.com

Hjertelig velkommen til Norsk vegansamfunns årsmøte!

1044327_10152085930091923_470784018134801206_n

Årsmøte 17. januar 2015

Velkommen til årsmøte 

Norsk vegansamfunn avholder årsmøte i Oslo lørdag 17. januar 2015. Alle medlemmer er velkomne til å delta, men forhåndspåmelding er nødvendig. Her kan du få mer informasjon om årsmøtet og viktige frister. Møtet vil finne sted i Escape, kafeen til Cybernetisk selskap i Ole Johan Dahls hus, like i nærheten av Forskningsparken T-banestasjon. Adressen er Gaustadalléen 23 B.

Ole Johan Dahls hus. Inngangen er merket med rød pil.

Ole Johan Dahls hus. Inngangen er merket med rød pil.

Styreverv i NVS

Vil du sitte i styret? Å sitte i styret i Norsk vegansamfunn er morsomt, interessant og nyttig, og en fin måte å drive praktisk arbeid for å spre veganisme på og få organisasjonserfaring. Det tar samtidig en del tid og krever mye arbeid, så det er viktig at de som melder sin interesse har tid til arbeidet, og er motiverte til å delta aktivt og med egne initiativ.

Meld fra om du ønsker å stille til valg i spesifikke styreverv (leder, nestleder, kasserer, sekretær) eller som vanlig styremedlem. Vi oppfordrer kandidater til å skrive en kort presentasjon av seg selv, hvorfor de ønsker å stille til valg, og hva de kan bidra med. Denne informasjonen vil bli sendt ut med sakspapirene i forkant av årsmøtet, slik at medlemmene kan gjøre seg kjent med kandidatene. Det er derfor ikke ønskelig med benkeforslag om styremedlemmer på møtet. Kun veganere kan stille til valg i styret. Dersom du ønsker å vite mer om styrearbeid i Norsk vegansamfunn, kan du ta kontakt med leder Marte Munkeli på e-post marte.munkeli@gmail.com.

Viktige datoer

  • 17. desember: Frist for å melde forslag til vedtektsendringer og saker som ønskes behandlet på årsmøtet, samt melde interesse for styreverv.
  • 3. januar: Vi sender ut sakspapirene for årsmøtet, med informasjon om møteadresse, agenda og personer som stiller til valg som styremedlemmer
  • 14. januar: Frist for å melde deltakelse til årsmøtet. Alle medlemmer er velkomne til å delta, og har talerett på årsmøtet. Det er imidlertid kun veganere som har stemmerett på årsmøtet, og deltakere vil derfor bli bedt om å signere på at de er veganere før møtet starter. Dette gjøres som en sikkerhet mot at årsmøtet eller styret skal kunne “kuppes” av personer som ikke ønsker å fremme veganisme. Årsmøtet er lukket for ikke-medlemmer, men det kan gjøres unntak for media eller andre personer som har interesse av å delta på møtet. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle av det sittende styret. Deltakelse meldes senest 14. januar på kontakt@vegansamfunnet.no.
  • 17. januar: Årsmøtet avholdes. Kun personer som er påmeldt innen fristen 14. januar vil få adgang til årsmøtet. 
  • Senest 17. februar: Referat fra årsmøtet sendes ut til medlemmene.

Vel møtt til årsmøte!

[print_link]

Org.nr.: 895215732 / Bankkonto: 1503.71.30351 / e-post: kontakt@vegansamfunnet.no