Velkommen til årsmøte i Norsk vegansamfunn

Det nærmer seg tid for årsmøte 2019. Det vil finne sted søndag 17. februar kl. 15. på Deichmanske bibliotek på Majorstua i Oslo.

Sakspapirene blir sendt ut to uker før møtet. Vi ønsker alle medlemmer velkommen!

Søte geiter

Foto: Onkel Ramirez (CC0 Creative Commons)

Er du usikker på om du har betalt kontingent?

Bare meld deg på, og hvis du ikke hører noe fra oss, er alt i orden. Hvis du ikke har betalt kontingenten, gir vi deg beskjed om hvordan du kan ordne dette.

Vil du delta på årsmøtet?

Hjertelig velkommen! Meld deg på via e-post til kontakt@vegansamfunnet.no senest 14. februar.

Vil du stille til valg som styremedlem?

Så bra! Da må du sende en e-post til kontakt@vegansamfunnet.no senest 20. januar. Se mer informasjon lenger ned.

Viktige datoer for årsmøtet (mer informasjon følger):

– 20. januar: Frist for å sende forslag til vedtektsendringer og saker som ønskes behandlet på årsmøtet, samt melde interesse for styreverv.
– 3. februar: Styret sender ut sakspapirene for årsmøtet med informasjon om blant annet agenda og personer som stiller til valg som styremedlemmer.
– 14. februar: Frist for å melde deltakelse til årsmøtet. Alle medlemmer som har betalt kontingenten for 2018/19 er velkomne til å delta, og har talerett og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet er lukket for ikke-medlemmer, men det kan gjøres unntak for media eller andre personer som har interesse av å delta på møtet. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle av det sittende styret. Deltakelse meldes til kontakt@vegansamfunnet.no.
– 17. februar: Årsmøtet avholdes. Kun personer som er påmeldt innen fristen 14. februar vil få adgang til årsmøtet.
Senest 17. mars: Referat fra årsmøtet sendes ut til medlemmene.

Hva skjer på årsmøtet?

På årsmøtet går vi gjennom resultatene fra året som har gått, og behandler eventuelle forslag til vedtektsendringer. I tillegg velges nytt styre og valgkomité. Det er også mulig for medlemmene å ta opp problemstillinger og komme med forslag til hvordan foreningen skal arbeide videre.

Årsmøtet er Norsk vegansamfunns høyeste organ, og er viktig for å forankre demokratiske beslutninger. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å delta. Vi oppfordrer også medlemmene våre til å gjøre seg kjent med vedtektene våre. Si fra innen 20. januar om du har forslag til vedtektsendringer.

Styreverv

Vil du sitte i styret?

Alle medlemmer fra hele landet kan sitte i styret, og man kan ha styremøter over internett om det passer best. Det er viktig at du er klar over at kun veganere kan stille til valg i styret. Å sitte i styret til Norsk vegansamfunn er både morsomt, lærerikt, interessant og nyttig. Det er også en fin måte å drive praktisk arbeid for å spre veganisme på, og å få organisasjonserfaring.

Det tar samtidig tid og krever en del arbeid, ettersom man ønsker et visst aktivitetsnivå i foreningen. Derfor er det viktig at de som melder sin interesse har nok tid til arbeidet, og er motiverte til å delta aktivt og med egne initiativ. Foreningens aktivitetsnivå avhenger altså av hvor god tid og kapasitet styremedlemmene har til å bidra. Litt aktivitet i foreningen er likevel bedre enn ingen, så vi oppfordrer derfor alle interesserte til å melde seg.

Ønsker du et spesifikt styreverv?

Styret skal bestå av fem til syv styremedlemmer og opptil tre varamedlemmer. Meld fra om du ønsker å stille til valg i spesifikke styreverv (leder, nestleder, kasserer, sekretær) eller som vanlig styremedlem. Alle verv er åpne for at medlemmene kan stille til valg.

Vi oppfordrer kandidater til å skrive en kort presentasjon av seg selv, om hvorfor de ønsker å stille til valg og hva de kan bidra med. Denne informasjonen blir sendt ut sammen med sakspapirene i forkant av årsmøtet, slik at medlemmene kan gjøre seg kjent med kandidatene. Vi vil helst unngå benkeforslag om styremedlemmer på årsmøtet.

Valgkomité

Det ble på årsmøtet 14. februar 2016 vedtatt å opprette en valgkomité på årsmøtet, jf § 7 punkt 4h. Valgkomiteen skal ha 3-5 medlemmer, hvorav én har en lederrolle med hovedansvar. Valgkomiteen tar kontakt med interesserte og foreslår aktuelle styrekandidater. Deltakerne på årsmøtet velger det nye styret.

Vil du vite mer om styrearbeid i Norsk vegansamfunn?

Les gjerne om styreverv i § 8 i vedtektene våre eller ta kontakt med oss på kontakt@vegansamfunnet.no.

Hjertelig velkommen til årsmøte i Norsk vegansamfunn den 17. februar kl. 15.00!

Vennlig hilsen styret i Norsk vegansamfunn

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.