Velkommen til årsmøte i Norsk vegansamfunn

Det nærmer seg tid for årsmøte 2020. Det vil finne sted søndag 23. februar kl. 16. på Deichmanske bibliotek på Majorstua i Oslo.

Sakspapirene blir sendt ut to uker før møtet. Vi ønsker alle medlemmer velkommen! Påmeldingsfristen er 16. februar kl. 12. Vil du være med på årsmøtet må du ha sendt påmelding og betalt medlemskontingent innen fristen.

Søte geiter
Foto: Onkel Ramirez (CC0 Creative Commons)

Vil du delta på årsmøtet?

Hjertelig velkommen! Meld deg på via e-post til kontakt@vegansamfunnet.no senest 16. februar. Kontingentfaktura for 2020 vil bli sendt ut i begynnelsen av januar, og for å delta på årsmøtet må denne fakturaen være betalt innen påmeldingsfristen.

Vil du stille til valg som styremedlem?

Så bra! Da må du sende en e-post til valgkomiteen@vegansamfunnet.no innen 19. januar.

Se mer informasjon lenger ned.

Viktige datoer for årsmøtet (mer informasjon følger):

– 19. januar: Frist for å melde interesse for styreverv til valgkomiteen.

26. januar: Frist for å sende forslag til vedtektsendringer og saker som ønskes behandlet på årsmøtet.
9. februar: Styret sender ut sakspapirene for årsmøtet med informasjon om blant annet agenda og personer som stiller til valg som styremedlemmer.
16. februar: Frist for å melde deltakelse til årsmøtet. Alle medlemmer som har betalt kontingenten for 2018/19 er velkomne til å delta, og har talerett og stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet er lukket for ikke-medlemmer, men det kan gjøres unntak for media eller andre personer som har interesse av å delta på møtet. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle av det sittende styret. Deltakelse meldes til kontakt@vegansamfunnet.no.
23. februar: Årsmøtet avholdes. Kun personer som er påmeldt innen fristen 16. februar vil få adgang til årsmøtet.
Senest 22. mars: Referat fra årsmøtet sendes ut til medlemmene.

Hva skjer på årsmøtet?

På årsmøtet går vi gjennom resultatene fra året som har gått, og behandler eventuelle forslag til vedtektsendringer. I tillegg velges nytt styre og valgkomité. Det er også mulig for medlemmene å ta opp problemstillinger og komme med forslag til hvordan foreningen skal arbeide videre.

Årsmøtet er Norsk vegansamfunns høyeste organ, og er viktig for å forankre demokratiske beslutninger. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å delta. Vi oppfordrer også medlemmene våre til å gjøre seg kjent med vedtektene våre. Si fra innen 26. januar om du har forslag til vedtektsendringer.

Styreverv

Vil du sitte i styret?

Alle medlemmer fra hele landet kan sitte i styret, og man kan ha styremøter over internett om det passer best. Det er viktig at du er klar over at kun veganere kan stille til valg i styret. Å sitte i styret til Norsk vegansamfunn er både morsomt, lærerikt, interessant og nyttig. Det er også en fin måte å drive praktisk arbeid for å spre veganisme på, og å få organisasjonserfaring.

Det tar samtidig tid og krever en del arbeid, ettersom man ønsker et visst aktivitetsnivå i foreningen. Derfor er det viktig at de som melder sin interesse har nok tid til arbeidet, og er motiverte til å delta aktivt og med egne initiativ. Foreningens aktivitetsnivå avhenger altså av hvor god tid og kapasitet styremedlemmene har til å bidra. Litt aktivitet i foreningen er likevel bedre enn ingen, så vi oppfordrer derfor alle interesserte til å melde seg.

Ønsker du et spesifikt styreverv?

Styret skal bestå av fem til syv styremedlemmer og opptil tre varamedlemmer. Meld fra om du ønsker å stille til valg i spesifikke styreverv (leder, nestleder, kasserer, sekretær) eller som vanlig styremedlem. Alle verv er åpne for at medlemmene kan stille til valg.

Vi oppfordrer kandidater til å skrive en kort presentasjon av seg selv, om hvorfor de ønsker å stille til valg og hva de kan bidra med. Denne informasjonen blir sendt ut sammen med sakspapirene i forkant av årsmøtet, slik at medlemmene kan gjøre seg kjent med kandidatene. Vi vil helst unngå benkeforslag om styremedlemmer på årsmøtet.

Valgkomité

Det ble på årsmøtet 14. februar 2016 vedtatt å opprette en valgkomité på årsmøtet, jf § 7 punkt 4h. Valgkomiteen skal ha 3-5 medlemmer, hvorav én har en lederrolle med hovedansvar. Valgkomiteen tar kontakt med interesserte og foreslår aktuelle styrekandidater. Deltakerne på årsmøtet velger det nye styret.

Vil du vite mer om styrearbeid i Norsk vegansamfunn?

Les gjerne om styreverv i § 8 i vedtektene våre eller ta kontakt med oss på kontakt@vegansamfunnet.no.

Hjertelig velkommen til årsmøte i Norsk vegansamfunn den 23. februar kl. 16.00!

Vennlig hilsen styret i Norsk vegansamfunn

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.