Velkommen til årsmøte i Norsk vegansamfunn

Vil du være med på å fremme veganisme og dyrs interesser i Norge? Foto: Pixabay.com

Det nærmer seg tid for årsmøte i Norsk vegansamfunn. Vi ønsker alle medlemmer velkomne!

Velkommen til Norsk vegansamfunns årsmøte i Oslo søndag 18. februar. Årsmøtet er foreningens høyeste organ, og er viktig for å forankre demokratiske beslutninger. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å delta.

Alle medlemmer skal ha fått tilsendt innkalling. Den endelige fristen for å melde seg på årsmøtet er 15. februar. Styret sender ut sakspapirene to uker før møtet, den 4. februar. Der informeres det om blant annet agenda og om kandidater som stiller til valg som styremedlemmer.

Praktisk informasjon

Vil du delta på årsmøtet?
Du er hjertelig velkommen! Meld deg på via e-post til kontakt@vegansamfunnet.no senest 15. februar.

Hva skjer på årsmøtet?
På årsmøtet går vi gjennom resultatene fra året som har gått, og behandler eventuelle forslag til vedtektsendringer. I tillegg velges nytt styre og valgkomité. Det er også mulig for medlemmene å ta opp problemstillinger og komme med forslag til hvordan foreningen skal arbeide videre. Årsmøtet er Norsk vegansamfunns høyeste organ, og er viktig for å forankre demokratiske beslutninger. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å delta. Vi oppfordrer også medlemmene våre til å gjøre seg kjent med vedtektene våre.

Vil du stille til valg som styremedlem?
Så bra! Da må du sende en e-post til kontakt@vegansamfunnet.no senest 21. januar.

Bli med i styret til Norsk vegansamfunn! Foto: Pixabay.com

Alle medlemmer fra hele landet kan sitte i styret, og man kan ha styremøter over Internett om det passer best. Det er viktig at du er klar over at kun veganere kan stille til valg i styret. Å sitte i styret til Norsk vegansamfunn er både morsomt, lærerikt, interessant og nyttig. Det er også en fin måte å drive praktisk arbeid for å spre veganisme på, og å få organisasjonserfaring.

Det tar samtidig tid og krever en del arbeid, ettersom man ønsker et visst aktivitetsnivå i foreningen. Derfor er det viktig at de som melder sin interesse har nok tid til arbeidet, og er motiverte til å delta aktivt og med egne initiativ. Foreningens aktivitetsnivå avhenger altså av hvor god tid og kapasitet styremedlemmene har til å bidra. Litt aktivitet i foreningen er likevel bedre enn ingen, så vi oppfordrer derfor alle interesserte til å melde seg.

Er du usikker på om du har betalt årskontingenten?
Bare meld deg på, og hvis du ikke hører noe fra oss, er alt i orden. Hvis du ikke har betalt kontingenten, gir vi deg beskjed om hvordan du kan ordne dette. Kontingenten for 2018 sendes ut i begynnelsen av januar.

Ønsker du et spesifikt styreverv?
Styret skal bestå av fem til syv styremedlemmer og opptil tre varamedlemmer. Meld fra om du ønsker å stille til valg i spesifikke styreverv (leder, nestleder, kasserer, sekretær) eller som vanlig styremedlem. Alle verv er åpne for at medlemmene kan stille til valg.

Vi oppfordrer kandidater til å skrive en kort presentasjon av seg selv, hvorfor de ønsker å stille til valg og hva de kan bidra med. Denne informasjonen blir sendt ut sammen med sakspapirene i forkant av årsmøtet, slik at medlemmene kan gjøre seg kjent med kandidatene. Vi vil helst unngå benkeforslag om styremedlemmer på årsmøtet.

Valgkomité
Det ble på årsmøtet 14. februar 2016 vedtatt å opprette en valgkomité på årsmøtet, jf § 7 punkt 4h. Valgkomiteen skal ha 3-5 medlemmer, hvorav én har en lederrolle med hovedansvar. Valgkomiteen tar kontakt med interesserte og foreslår aktuelle styrekandidater. Det er midlertidig deltakerne på årsmøtet som velger det nye styret.

Vil du vite mer om styrearbeid i Norsk vegansamfunn?
Les gjerne om styreverv i § 8 i vedtektene våre eller ta kontakt med leder Trine Strømme på e-post trine@vegansamfunnet.no.

Hjertelig velkommen til årsmøte i Norsk vegansamfunn!

Detaljer

Tid: Søndag 18. februar kl. 14.00–17.00
Sted: Kinoteket på Deichmanske bibliotek, Majorstuen filial, Oslo
AdresseHarald Hårfagres gate 2, noen få minutters gange fra Majorstuen t-banestasjon.

,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.