Til å spise opp?
Til å spise opp?

Til å spise opp?

Av Jørund Aase, leder i Norsk vegansamfunn (2010)

Dette er NVS svar til en artikkel som omhandlet kjøtt i a-magasinet til Aftenposten (link). Teksten ble sendt inn til Aftenposten, men ble ikke trykket i kommentardelen.

Til å spise opp? I
Takk for god artikkel om kjøttproduksjon i forrige A-magasin. Det er viktig at det kommer fram hva kjøttkonsum innebærer for dyrene. Men grunnproblemet er selve utnyttelsen av skapninger som har like mye rett som oss til å leve frie liv. Alle animalske produkter er derfor etisk problematiske.

Norsk vegansamfunn er en nystiftet forening som stiller seg kritisk til all bruk av dyr og vil fremme veganisme som en etisk konsekvent livsstil, hvor man søker å kutte ut all bruk av animalske produkter. Skal man være etisk konsekvent, holder det ikke å kutte ut kjøtt, men det kan være en god begynnelse.

Det finnes ikke lenger rasjonelle grunner til å utnytte dyr og systematisk utsette dem for lidelse. Humanismen må utvides til også å inkludere andre arter. For mange høres dette utopisk ut, men det er fullt mulig å endre tradisjoner. Samtidig som en vegansk livsstil bygger på en etisk holdning, har den en positiv virkning på helse, miljø og global fordeling. Dette burde gjøre veganisme til et nøkkelbegrep i bekjempelsen av de globale problemer som vi står overfor.

—-

Til å spise opp? II

Av Arild Tornes, Norsk vegansamfunn

Dette er et tilsvar til kommentarene som ble trykket.


En artikkel om hva kjøttproduksjonen innbærer for dyrene var å lese i A- magasinet 05.02.10, og ble etterfulgt av flere leserinnlegg. Er det noe folk desperat vil tro så er det at slakt av dyr kan forsvares moralsk. Tatt i betraktning manges engasjement mot kjøp av andre uetiske produkter, som kan kommer fra menneskeslaveri, barnearbeid og sexindustri er det underlig at man samtidig tar så lett på å støtte utnytting av dyr. Måten ikkemenneskelige dyr behandles på er stort sett mye verre enn det som gjøres mot mennesker, og det forsvares med argumenter som er rasistiske, eller rettere sagt – spesiesistiske.

Mange fordommer og feil sirkulerer rundt forsvaret av denne kjøttnormen. Senest fra Laila Aass i forrige nummer. Bortsett fra å gi en mer idealisert enn realistisk beskrivelse av norsk husdyrproduksjon, påstår Aass at vi blir underernært hvis vi ikke får dens produkter. Påstanden motbevises av ernæringsstudier som viser at ett strikt vegetarisk eller vegansk kosthold er ernæringsmessig fullverdig når det er allsidig og balansert. Å slutte å spise og kle oss i dyr er det viktigste vi kan gjøre hvis vi ikke vil støtte overgrep mot andre.