Tag Archives | spesiesisme

Forskjellige paradigmer

Etter min mening ser vi i dag en kollisjon mellom to paradigmer, blant annet i denne debatten. Det gamle paradigmet ser det som en nødvendig rett at mennesket kan bruke ikke-menneskelige dyr til sin fordel. Innenfor det nye paradigmet kan man ikke rettferdiggjøre å bruke dyr slik det har vært tradisjon for.

Husdyrbrukets legitimitet

Gjennom Morgensbladets kjøtt- serie har vi fått innblikk i forholdene dyr lever og dør under, åpenbart til en del leseres fortvilelser. Tross mye moralsk indignasjon over industrielt husdyrbruk, blir sjelden hovedpremissene problematisert.