Hvorfor diskriminerer vi dyr?

NVS-styremedlem Arild Tornes deltar i debatten om artsdiskriminering: “Aksel Braanen Sterri har rett i at måten mennesker diskriminerer (andre) dyr på, er et like alvorlig etisk problem som rasisme og kvinneundertrykkelse. “