Støttemedlemskap

Vi har bestemt at det er gratis å være medlem i Norsk vegansamfunn hvis man registrerer veganisme som sitt livssyn.

For noen veganere er det riktig å tilhøre et annet livssyn eller trossamfunn, og heller være medlem i Norsk vegansamfunn som støttemedlem. Det er bestemt at det skal koste 200 kr i året.

Økonomi skal ikke være et hinder for å være medlem av NVS.

Dersom du ikke kan betale kontingenten, sender du oss en e-post og ber om å få medlemskapet gratis. Du skal ikke forklare hvorfor, og vi innvilger 100% av forespørslene.

Praktisk:
Vent med å sende forespørselen til medlemskontingenten kommer. Vi kommer ikke til å opprette egne gratis medlemskap, eller registrere «vanskeligstilte» så vi krediterer bare én kontingent av gangen. Send forespørselen til kontakt@vegansamfunnet.no

Denne ordningen er midlertidig, og gjelder i første omgang frem til årsmøtet. Da håper vi det blir vedtatt permanent.  

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *