Norsk vegansamfunn
Stiftelse

Stiftelse

Ved stiftelsen av foreningen ble denne pressemeldingen sendt ut:

Norsk vegansamfunn (NVS) ble stiftet 16. desember 2009. Vårt formål er å samle og representere veganere i Norge, og å fremme veganisme.

Hovedmålet til foreningen er et samfunn basert på ikkevold, medfølelse og respekt for alt liv, et samfunn som går bort fra drap, utnytting og konsum av dyr. Norsk vegansamfunn vil samtidig fremheve veganismens positive konsekvenser for miljø, helse og rettferdig og bærekraftig matforsyning for hele menneskeheten.

Veganisme er en fredsbevegelse og ikkevoldsfilosofi som ikke bare inkluderer mennesker, men alle dyr. I praksis betyr dette en etisk levemåte hvor man ikke utnytter dyr til arbeid, forskning, underholdning, klær eller mat. En veganer vil så langt som praktisk mulig ikke bruke animalske produkter som kjøtt, fisk, egg, melk, honning, skinn, pels, ull og silke.

Den første veganforening, The Vegan Society*, ble stiftet i England i 1944, og lanserte betegnelsen “vegan”. Ordet er avledet fra “vegetarian”, og er ment å stå for vegetarismens konsekvente fullbyrdelse.

Et vegansk kosthold er vegetarisk (vegetabilsk) i ordets opprinnelige og egentlige betydning. I følge ernæringsvitenskapelig forskning**, passer et godt planlagt vegansk kosthold for mennesker i alle livsstadier, inklusivt gravide og idrettsutøvere.

*http://www.vegansociety.com/

**Journal of the American Dietetic Association
Volume 109, Issue 7, Pages 1266-1282 (July 2009)
http://www.eatright.org/About/Content.aspx?id=8357

 

Dette er hva de som sto bak stiftelsen skrev om hvorfor vi trenger en veganforening (februar 2010):

Vi er en gjeng som vil engasjere oss for veganisme, derfor har vi stiftet foreningen Norsk vegansamfunn. Nå driver vi med å bygge den opp, lage nettside, forum, informasjonsmateriale og løpesedler. Flere har spurt hvorfor vi stifter en egen forening fremfor å jobbe innen de eksisterende gruppene (som Norsk Vegetarforening, Nettverk for dyrs frihet og NOAH – for dyrs rettigheter) som representerer veganisme. Her kommer en forklaring på hvordan vi tenker rundt det.

Veganisme er for oss først og fremst en posisjon for ikkevold, for å respektere dyr, for å avstå fra utnytting og å påføre minst mulig skade på våre medskapninger og omgivelser. Det svarer til den opprinnelige definisjonen fremsatt av Vegan Society i 1944: ”Ordet “veganisme” betegner en levemåte som søker å ekskludere — så langt det er mulig og praktisk — alle former for utnytting av og grusomhet mot andre dyr for mat, klær eller andre formål; og som derved fremmer utviklingen og bruken av dyrefrie alternativer til det beste for mennesker, dyr og miljøet.” (Vår oversettelse)

Veganisme er altså både en etisk posisjon og en praktisk livsstil. Det er en reaksjon mot menneskets dominans og bruk av andre dyr. Mange dyrevernere og vegetarianere er ikke enig i det. Mange er motstandere av industrielt husdyrbruk og å påføre dyr det som oppfattes som ”unødvendig lidelse”, og avstår av den grunn fra produkter fra dyreindustriene. Samtidig tar de ikke kategorisk avstand fra vold mot dyr, for eksempel ved å gå god for mer tradisjonell utnytting som domestisering, jakt og fiske. Disse oppfordrer ofte til ”humane” former for husdyrbruk og ”humane” animalske produkter.

Det er for oss en viktig og avgjørende ideologisk forskjell. Vår jobb er å opplyse om hvorfor utnytting per definisjon ikke er etisk forsvarlig. Derfor er hovedfokuset vårt på grunnlinjen om at vi skal respektere andre dyr som likeverdige, og å være like tydelig på at vold og bruk av dem er like urettferdig som om det hadde vært oss selv som ble offer for det.

Den ideologiske linjen gjør at vi har følgende prioriteringer. Det etiske perspektivet er grunnleggende, og vi vil også fremheve veganismens positive konsekvenser for helse, miljø og fordeling. Men vi vil ikke la sekundære hensyn overskygge det primære. Noe som lett kan skje på følgende måter: Når helse- og miljøargumenter for vegetarisme/veganisme dominerer på bekostning av å forsvare dyrenes rett til liv. Og når aksjoner/kampanjer mot enkelttilfeller av sjokkerende dyremishandling dominerer på bekostning av en problematisering av etikken rundt selve frihetsberøvelsen, skadingen og avlivingen av dyr.

Hensynet til individene som undertrykkes er det sentrale, og må ikke komme i andre rekke. Derfor stiftet vi Norsk vegansamfunn. Foreningen er i ferd med å etableres. Vi ønsker å bli en viktig bidragsyter på feltet vi går inn i. Vi ønsker ikke å skape splid eller negativ konkuransementalitet mellom de pro-vegetar/vegan gruppene som finnes, men håper vår tilnærming vil fungere som en utfyllende komplementering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.