Hykleri om dyr

Den siste tidens protester mot norsk pelsdyroppdrett, har blitt møtt med noen beskyldninger om at engasjementet for dyr er en hyklerisk reaksjon.

God utnytting?

George Monbiot skriver i sin artikkel ”Godt kjøtt” 13. oktober at han har gått fra å se veganisme som eneste etisk forsvarlige alternativ til å se det som mulig å inkludere kjøtt. Han inviterer til debatt, og veganere i Norge deltar gjerne.

Veganisme og miljøet

Jordbruk er generelt et av de mest ressurskrevende og miljøødeleggende aspektene ved industriell livsførsel. Det dette betyr for oss som individer, er at om vi prøver å redusere bruken av bil, begrense mengdene vann vi sløser vekk, bli mer energieffektive og generelt minske vår påvirkning på miljøet, da burde vi også se nærmere på matvanene […]

Husdyrbrukets legitimitet

Gjennom Morgensbladets kjøtt- serie har vi fått innblikk i forholdene dyr lever og dør under, åpenbart til en del leseres fortvilelser. Tross mye moralsk indignasjon over industrielt husdyrbruk, blir sjelden hovedpremissene problematisert.