Framtiden

Jeg tror også på tilrettelegging i samfunnet slik at det blir lettere for folk å ta valget om å ikke støtte utnytting av dyr. Derfor er jeg medlem av og aktiv i Norsk vegansamfunn, som nettopp har dette som et av sine mål.

Forskjellige paradigmer

Etter min mening ser vi i dag en kollisjon mellom to paradigmer, blant annet i denne debatten. Det gamle paradigmet ser det som en nødvendig rett at mennesket kan bruke ikke-menneskelige dyr til sin fordel. Innenfor det nye paradigmet kan man ikke rettferdiggjøre å bruke dyr slik det har vært tradisjon for.

aarsmoete3

Årsmøtet 2010

Lørdag 27. november var det klart for årsmøtet 2010, det første årsmøtet siden stiftelsen. Møtet fant sted på Spisestedet, i Hjelms gate, Oslo. Det var 12 av NVS’ medlemmer til stede. På møtet ble det valgt nytt styre, lagt handlingsplan for 2011, og gjort mindre endringer i vedtektene. Det var veldig hyggelig å samle en […]

Hykleri om dyr

Den siste tidens protester mot norsk pelsdyroppdrett, har blitt møtt med noen beskyldninger om at engasjementet for dyr er en hyklerisk reaksjon.