Objekter og instrumenter
Objekter og instrumenter

Objekter og instrumenter

Det er en forskjell på ting og levende vesener. Verken mennesker eller ikke-menneskelige dyr er til for å brukes.

Tekst av Tim Gier, oversatt til norsk av Norsk vegansamfunn

Kråker bruker også redskaper. Foto: Francisco M. Marzoa Alonso

Del 1

Ting vi bruker. Da jeg var barn, da telefonene hadde roterende skive og var knyttet til resten av verden med ledninger, trodde vi at det som skilte oss fra andre dyr var vår bruk av redskaper. Mennesker var angivelig unike i dyreriket i egenskap av å plukke opp objekter og gjøre dem om til instrumenter. En sten blir en pilspiss og en ape blir ett menneske.

Vi vet nå at dette ikke er stemmer – mange andre dyr gjør objekter om til instrumenter. De går mye lenger enn bare å plukke opp en pinne for å bruke den til et enkelt redskap. Vi vet at kråker bøyer, former og forandrer ting for å bruke dem til sine formål. En ting blir en insekt-fiskekrok, og en fugl blir et/en….?

Vi vil ikke ta det steget, vil vi? Så vi flytter målposten og sier nå at det ikke er vår bruk av objekter som instrumenter som definerer menneskeheten, det er noe annet. Uansett hva dette noe er, kan vi trygt tippe på at når vi oppdager det i andre dyr, så vil vi ikke inkludere disse andre dyrene i vår moralske sfære. Vi vil kun flytte målposten igjen.

Det er lett å fortsette å vinne spillet når vi lager alle reglene.

Tim Gier

Del 2

Vi bruker ting. Det vi bruker gjør vi om til ting, uansett om det er faktiske ting eller ikke.

Da jeg var barn, på den tid da den eneste kabelen koblet til TV-en var den som gikk til bordantennen, hørte jeg folk prate om “sexobjekter”. Det var på 60-tallet, og den moderne feministbevegelsen var på fremmarsj. Samfunnet begynte å erkjenne at måten kvinner ble portrettert i filmer, på TV og i reklamene bidro til kvinneundertrykkelse/sexisme. Bilder og representasjoner av kvinner og den feminine form reduserte folk til objekter, strippet for sin menneskelighet, for sin personlighet.

Ingen bør bli behandlet som et objekt, som et instrument for å tjene andres gleder.

Det er derfor jeg er veganer. Jeg vil ikke behandle andre som objekter og instrumenter. Jeg vil respektere dem som individene de er, og ta hensyn til deres interesser så godt jeg kan.

Å ta inn over oss måtene vi behandler andre som objekter på kan være vanskelig. Det er altfor lett å ta tak i noen og bruke dem til å fremme våre egne mål og tilfredsstille egne ønsker, og så kaste dem vekk når de ikke lenger tjener våre behov.

Mennesker, og andre moralsk relevante personer (som ikke-menneskelige individer), er ikke bare objekter og instrumenter som er til for å brukes slik vi føler for, på de måtene vi foretrekker, kun på våre egne premisser, uavhengig av hva som er best for dem. Å skyve andre vekk, eller verre, å baksnakke og svartmale andre når det tjener våre hensikter, når de ikke lenger tilfredsstiller våre egne egoistiske mål, er så galt som det kan bli.

Hvis vi er seriøse som veganere, må vi ta våre forpliktelser overfor alle følende skapninger seriøst, og ikke bare de ikke-menneskelige.

Bli veganer.

[hr]

Oversatt med tillatelse fra forfatteren.

Originale tekster på engelsk:
Del 1: Objects and Instruments
Del 2: Objects and Instruments, Redux

Tim Gier blogger om veganisme og organiserer Florida Vegans For Peace (www.vegansforever.org)