Ny global matpolitikk – med planter i sentrum
Ny global matpolitikk – med planter i sentrum

Ny global matpolitikk – med planter i sentrum

Verdens matvareproduksjon må legges fullstendig om.

Tekst av The Vegan Society, oversatt til norsk av Norsk vegansamfunn

Vegansk drivhusdyrking – Tolhurst Produce

Slik konkluderer en større offentlig undersøkelse fra Storbritannia. [i] Rapporten The Future of Food and Farming understreker at å fore husdyr med korn undergraver en bærekraftig matforsyning og bidrar til konkurranse om land og vann.

Vegansk jordbruk (”stock-free farming”) – uten noen form for animalske stoffer – er et velprøvd alternativ som kan skape en bærekraftig, lønnsom og fristende matproduksjon.

– Jeg er glad for at rapporten anerkjenner at ”en bærekraftig matproduksjon krever intet mindre enn en omlegging av hele matvaresystemet”,[ii] sier Nigel Winter, leder i The Vegan Society i Storbritannia. – En omlegging til vegansk jordbruk og plantebasert kosthold kan bidra til å håndtere global matmangel, redusere utslipp av drivhusgasser og skaffe fristende og sunn mat. Beslutningstakerne må hjelpe bønder, produsenter og forbrukere til å velge mer bærekraftig mat.

Rapporten etterlyser rask handling for å takle den voksende globale matvarekrisen:[quote style=»boxed»]Forandringer i kosthold er meget viktige for det framtidige matvaresystemet, fordi enkelte matvarer (for eksempel kjøtt fra dyr foret på korn) krever betraktelig større ressurser per kalori enn andre. […] [S]tor vekst i kjøttkonsumet, og særlig i kjøtt fra dyr foret på korn, vil få alvorlige konsekvenser for konkurransen om land, vann og andre ressurser, og vil også påvirke matproduksjonens bærekraft.  [iii][/quote]

Det er tydelig at rask handling krever at vi revurderer husdyrhold fullstendig.

– Vegansk jordbruk, uten animalske stoffer, er økonomisk levedyktig, utnytter landareal og vann effektivt, og skaper et rikt artsmangfold, sier Nigel Winter. – Hvis bønder, produsenter og forhandlere leverer bærekraftig plantebasert mat, vil de få en sikker og innbringende framtid. Produksjonen av vegetabilsk sjømat kan økes betraktelig og bidra sterkt til å mette en voksende befolkning, og på denne måten gjøre nytte av havmiljøet uten å utrydde fiskebestanden. Kokkeutdanningene må lære kokkene å lage fantasifull og smakfull mat ved hjelp av belgvekster, korn, frukt, grønnsaker, sopp og vegetabilsk sjømat, slik at kundene forstår at det finnes en fristende og bærekraftig framtid for oss alle.

Vi ser allerede matvareopprør i Algerie og andre fattige land. I januar 2011 kalte FNs matvareorganisasjon inn til et ekstraordinært møte for å diskutere kornprisene.

Vi må legge vekt på plantebasert landbruk og kosthold for å skape et bærekraftig matvaresystem.


Oversatt med tillatelse fra The Vegan Society, Storbritannia.

For mer informasjon om The Vegan Societys visjon for global mattrygghet, se www.vegansociety.com/references/food-security.aspx

For mer informasjon om vegansk jorbruk, se www.stockfreeorganic.net


[i] Foresight: The Future of Food and Farming: Challenges and choices for global sustainability, The Government Office for Science, London, 2011.
[ii] The Future of Food and Farming s. 12. Vår oversettelse.
[iii] The Future of Food and Farming s. 14. Vår oversettelse.