Kjøttserie i Morgenbladet – NVS’ kommentarer
Kjøttserie i Morgenbladet – NVS’ kommentarer

Kjøttserie i Morgenbladet – NVS’ kommentarer

I sommer har Siri Martinsen fra NOAH skrevet en rekke artikler om dyr som utnyttes for mat. Disse finner du her:

Biffsnadder

Stirrende på middagsbordet

Det lysere livet

Proritert adferd

Krøll på halen?

Til slutt skrev Morgenbladet en artikkel om etikken ved å ta liv: En ku ved veis ende

Disse innleggene startet en omfattende debatt i avisen. Norsk vegansamfunn har deltatt i debatten, og sendt inn innlegg. Vi ser på det som viktig å delta i de viktige prinsippielle debattene der ute, og la stemmen for et vegansk perspektiv komme til. Her er innleggene:

Et udogmatisk valg – det eneste som ble trykket

Om kompromisser og dogmatisme

Husdyrbrukets legitimitet

Et tidsskille?