Archive | Dyrs vilkår

openrescue_newzealand (1)

Dyrerettighetsbevegelsens strategier

I 2010 trådte den nye dyrevelferdsloven i kraft. Dyrevernorganisasjoner deltok aktivt i den politiske prosessen før loven ble vedtatt. Men hvilke påvirkningsmuligheter har en egentlig i slike lovprosesser?

IMG_1772

Anti-undertrykkelse

Vi kan ikke kjempe mot undertrykking av ikke-menneskelige dyr og samtidig ignorere undertrykkelsen av mennesker.