Archive | Dyrs vilkår

openrescue_newzealand (1)

Dyrerettighetsbevegelsens strategier

I 2010 trådte den nye dyrevelferdsloven i kraft. Dyrevernorganisasjoner deltok aktivt i den politiske prosessen før loven ble vedtatt. Men hvilke påvirkningsmuligheter har en egentlig i slike lovprosesser?

IMG_1772

Anti-undertrykkelse

Vi kan ikke kjempe mot undertrykking av ikke-menneskelige dyr og samtidig ignorere undertrykkelsen av mennesker.

Kråker bruker også redskaper. Foto: Francisco M. Marzoa Alonso

Objekter og instrumenter

Av Tim Gier Det er en forskjell på ting og levende vesener. Verken mennesker eller ikke-menneskelige dyr er til for å brukes.

Org.nr.: 895215732 / Bankkonto: 1503.71.30351 / e-post: kontakt@vegansamfunnet.no