Archive | Debatt og kommentarer

stykkekjøtt

Til å spise opp?

Grunnproblemet er selve utnyttelsen av skapninger som har like mye rett som oss til å leve frie liv. Alle animalske produkter er derfor etisk problematiske.

[print_link]

Org.nr.: 895215732 / Bankkonto: 1503.71.30351 / e-post: kontakt@vegansamfunnet.no