Irrasjonell hvalfangst
Irrasjonell hvalfangst

Irrasjonell hvalfangst

Foto: Zorankovacevic

Svar på leder i Aftenposten 6. juli 2011.

– Ikke trykket.

Aftenpostens leder 6. juli slår et slag for hvalfangst – rasjonalitet har seiret over følelser. Det er irrasjonelle elementer i hvalfangstmotstanden. Mange som engasjerer seg mot drap på hval spiser daglig kjøtt. Nå er det forskjeller i fangst av hav- og landdyr. Skyter man en elg med sprengharpun, hvoretter dyret løper i panikk i flere minutter, blir man straffeforfulgt. Men ser man bort fra fangstmetode er i prinnsippet all fangst lik. Aftenposten konkluderer med at det ikke er rasjonelt å være mot hvalfangst. Men det er like rasjonelt, om man ikke skal forskjellbehandle, å si at all utnyttelse av dyr bør ta slutt. De fleste, hviler seg på tradisjon og ser ikke noe generelt problem med å bruke dyr slik vi ønsker. Dette standpunktet er langt fra rasjonelt begrunnet. Man er så vant med det at man tar det for gitt. Men mange begynner å stille seg kritisk til at man kan utnytte dyr så lenge de tilhører andre arter. Vi venter fortsatt på en rasjonell, kritisk og konsekvent debatt om dyrs rettigheter i norske medier.

Jørund Aase Falkenberg
Nestleder, Norsk vegansamfunn