Et udogmatisk valg
Et udogmatisk valg

Et udogmatisk valg

Av Jørund Aase Falkenberg, leder av Norsk vegansamfunn
– Trykket i Morgenbladet 23. juli 2010

Dag Høiholt-Vågsnes svarte i forrige uke på Siri Martinsens serie om kjøttproduksjon ved å kalle det hun og dyrevernere generelt kommer med for ”sterkt ideologisk” og ”dogmatisk”. Dogmatismen bunner i følge Høiholt-Vågsnes i at ”dyrevernere” på forhånd har bestemt seg for at dyr har det bedre i vill tilstand enn som husdyr. Hva har han selv bestemt seg for? Som de fleste mener han at det er konsistent å mene at individer fra andre arter uproblematisk kan frarøves sin frihet og tas livet av, samtidig som menneskers frihet og liv er ukrenkelige verdier. Hvordan kan denne antakelsen være noe annet enn paradoksal? Den sjokkerende realiteten er at det ikke finnes relevante empiriske grunner til å skille mellom mennesker og andre arter slik vi i dag gjør. Har man kommet frem til denne erkjennelsen, forstår man at dagens utnyttelse av dyr en gang kan bli sett som en lite ærerik del av menneskenes historie. Siri Martinsen har klart å bryte ut av tradisjon og vane, det eneste som underbygger dagens undertrykkelse av ikke-menneskelige dyr, og tatt et udogmatisk valg. Det er landbruksdriftsrådgiveren som er dogmatisk i sin nedvurdering av dyrs verdi. Det er vanskelig å stille seg kritisk til egne tradisjoner – mors kjøttkaker, makrellfiske, melkebarten etc. I tillegg kan det kjennes sosialt stigmatiserende ikke å ta del i den store gleden det for mange er å fortære animalske produkter. De enorme økonomiske interessene som ligger i bruk av dyr gjør det dessuten vanskelig å tenke nøkternt for de involverte. Men man skal være klar over at det finnes et reelt alternativ til å fortsette å utsette dyrene for den lidelsen som husdyrholdet utgjør. I tillegg til å være det eneste konsekvente dyreetiske alternativet, er en vegansk livsstil bedre også for miljø og helse. Enhver har valget hver dag om man vil støtte undertrykkelsen av dyr eller om man vil støtte alles frihet og ukrenkelige verdi, ikke bare vår egen arts.