Velkommen til ekstraordinært årsmøte i NVS

Velkommen til ekstraordinært årsmøte i Norsk vegansamfunn søndag 29. oktober.

Tekst: Redaksjonen

Norsk vegansamfunn ønsker velkommen til ekstraordinært årsmøte i Oslo 29. oktober. På dette møtet skal det velges nye styremedlemmer i foreningen.

Styret sender ut innkalling med sakspapirer til alle medlemmer to uker før møtet, den 15. oktober. Der informeres det nærmere om agenda og om kandidater som stiller til valg som styremedlemmer. Påmelding til det ekstraordinære årsmøtet skal skje senest 28. oktober.

Etter møtet er alle som ønsker det velkommen til å samles for en matbit. Nærmere info om dette følger.

Praktisk informasjon

Hva skjer på det ekstraordinære årsmøtet?
Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte for å velge nye styremedlemmer. Bakgrunnen er at flere styremedlemmer har valgt å fratre sine verv i løpet av perioden.

Andre saker som normalt behandles på det ordinære årsmøtet, vil ikke bli behandlet her.

Årsmøtet er Norsk vegansamfunns høyeste organ, og er viktig for å forankre demokratiske beslutninger. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å delta, og til å gjøre seg kjent med vedtektene våre.

Valgkomité
Det ble på årsmøtet 14. februar 2016 vedtatt å opprette en valgkomité på årsmøtet, jf vedtektenes § 7 punkt 4h. Valgkomiteen skal ha 3-5 medlemmer, hvorav en har en lederrolle med hovedansvar. Valgkomiteen tar kontakt med interesserte og foreslår aktuelle styrekandidater. Det er midlertidig deltakerne på årsmøtet som velger det nye styret.

Påmelding
Påmelding skjer via epost til kontakt@vegansamfunnet.no. Husk å melde deg på senest lørdag 28. oktober.

Vil du vite mer?
Du er velkommen til å ta kontakt med oss på kontakt@vegansamfunnet.no hvis du lurer på noe.

Hjertelig velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Tid: Søndag 29. oktober kl. 13.00 (ferdig ca 14.00)
Sted: Grupperommet på Deichmanske bibliotek, Majorstuen filial
Adresse: Harald Hårfagres gate 2, Oslo (få minutters gange fra Majorstua t-banestasjon)

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

[print_link]

Org.nr.: 895215732 / Bankkonto: 1503.71.30351 / e-post: kontakt@vegansamfunnet.no