Hvorfor diskriminerer vi dyr?

cowhug

Foto: Douglas Gets Hugged, av Marji Beach (CC BY-NC-ND 2.0)

Vårt styremedlem Arild Tornes har skrevet et innlegg i den pågående debatten om artsdiskriminering!

De aller fleste sier seg enig i at dyr bør tas hensyn til, behandles med respekt og ikke utsettes for “unødvendige lidelser”. De tilsynelatende gode intensjonene undergraves derimot radikalt av artsdiskriminering (også kalt spesiesisme), som representerer et knefall til det-er-tross-alt-kun-dyr-holdninger.

For noen måneder siden begynte det en debatt om temaet i Dagbladet, og NVS-styremedlem Arild Tornes har skrevet innlegg i debattten!

“Aksel Braanen Sterri har rett i at måten mennesker diskriminerer (andre) dyr på, er et like alvorlig etisk problem som rasisme og kvinneundertrykkelse (Dagbladet 25.02.16, 07.03.16, 14.03.16). Men det er langt ifra anerkjent som det, og noen reagerer voldsomt negativt på sammenligning. Hvorfor det?” spør Arild.

Les hva han mener om dette i kronikken hans i Dagsavisen/Nye meninger!

 

, , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.